Nuorten netiketti - muista omat oikeutesi netissä

Netti on mahtava juttu! Netissä on mukava hengailla kavereiden kanssa, etsiä tietoa, pelailla, tutustua uusiin ihmisiin ja vaihtaa ajatuksia. Jokaisella on myös netissä oikeuksia, joita ei saa loukata. Lue nämä oikeudet ja pohdi, käytätkö sinä nettiä fiksusti ja turvallisesti.

Verkkokaupan perustaminen - lue tämä ennen perustamista

Ohjelmiston valitseminen. Ensimmäiset tärkeät päätökset on tehtävä jo suunnitteluvaiheessa. Tärkeimpien joukossa on verkkokaupan takana pyörivän ohjelmiston valitseminen.

Kotisivujen teko

Ohessa on lyhyt katsaus nettisivujen luomiseen. Tälle sivulle listasin asioita joita vaaditaan ja joista on lähdettävä liikkeelle. Jos olet aloittelija ja HTML-koodi sinulle ei ole tuttua, niin listasin myös useita paikkoja, josta saa hyvännäköisiä nettisivuja ilmaiseksi!

Perustietoa informaatioteknologiasta

Internet on maailmanlaajuinen tietoliikenneverkko, jonka tunnetuin käyttömuoto on www eli web (World Wide Web). Vaikka vasta www teki internetistä suuren yleisön tunteman ja käyttämän, www on siis vain osa internetiä.

Mikä on internet?

Tarkalleen ottaen internet on kansainvälinen tietokoneverkosto, joka on muodostettu tiedonvälitystä varten. Nimi "internet" tulee sanoista international eli kansainvälinen ja network eli verkko tai verkosto.

30.9.2010

Nuorten Netiketti - muista omat oikeutesi internetissä

Netti on mahtava juttu! Netissä on mukava hengailla kavereiden kanssa, etsiä tietoa, pelailla, tutustua uusiin ihmisiin ja vaihtaa ajatuksia. Jokaisella on myös netissä oikeuksia, joita ei saa loukata. Lue nämä oikeudet ja pohdi, käytätkö sinä nettiä fiksusti ja turvallisesti.

Minulla on oikeus yksityisyyteni

Kuka lukee tietojasi? Harkitse, millaista tekstiä ja millaisia kuvia haluat julkaista maailmanlaajuiselle yleisölle. Mieti erityisen tarkkaan ennen kuin annat oman nimesi, puhelinnumerosi, kotiosoitteesi tai sähköpostiosoitteesi netissä. Kerran nettiin laitettua tekstiä tai valokuvaa ei välttämättä saa koskaan poistettua. Voiko salasanasi arvata? Jos joku tietää salasanasi, hän voi lukea tietojasi, tehdä ostoksia tai lähettää viestejä sinun nimissäsi. Salasanasi kuuluu vain sinulle, ei edes parhaalle ystävällesi.

Minulla on oikeus olla rauhassa

Kenen kanssa juttelet? Kaikki tyypit eivät ole kivoja ja huijaaminen netin keskusteluissa on helppoa. Ole siis tarkkana, kenen kanssa netissä keskustelet ja mitä itsestäsi kerrot. Haluatko tavata nettituttujasi? Monet netissä alkaneet ystävyyssuhteet jatkuvat myös netin ulkopuolella. Ota kuitenkin ensimmäiseen tapaamiseen mukaan joku, johon voit luottaa ja sovi tapaaminen julkiselle paikalle. Koskaan ei voi olla ihan varma, minkälaiset ihmiset tapaat.

Oikeus kertoa jollekin? Jos joku asia tuntuu mielestäsi arveluttavalta tai epämiellyttävältä, älä epäröi puhua siitä toisten kanssa. Sinun ei tarvitse tuntea syyllisyyttä, jos törmäät epämiellyttävään aineistoon netissä. Kerro epäilyttävästä aineistosta vanhemmillesi tai muille aikuisille sekä sivuston ylläpitäjälle.

Osaathan käräyttää kiusaajan? Haukkuminen, perättömien juorujen lähettäminen, huijaaminen, salasanan varastaminen, jonkun toisen kuvien luvaton käyttäminen ja syrjivät kommentit ovat kiusaamista. Kerro kiusaamisesta vanhemmallesi tai muulle aikuiselle sekä sivuston ylläpitäjälle.

Minua ei saa huijata

Kuka on tiedon takana? Arvioi nettitiedon luotettavuutta: faktatiedolta vaikuttava aines saattaakin olla mainos ja yliopiston tutkimukselta näyttävä teksti voi olla täyttä humpuukia.

Onko tämä liian hyvää ollakseen totta? Jos joku tarjous tai palvelu kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se ei todennäköisesti olekaan sitä. Kysy aina vanhempiesi lupa ostosten tekoon!

Muillakin netin käyttäjillä on tunteet

Oikeita ihmisiä? Netissä tapaamasi ihmiset ovat oikeita ihmisiä, vaikka esiintyisivätkin nimimerkillä. Kohtele netissä muita samalla tavoin, kuin muuallakin.

Hyvät tavat kaunistavat? Käyttäydy asiallisesti, suvaitsevaisesti ja ystävällisesti muita käyttäjiä kohtaan - tällöin hekin kohtelevat sinua hyvin.

Minulla on oikeus luomukseeni

Kuka omistaa oikeudet? Teosten julkaiseminen netissä ilman tekijän lupaa on kiellettyä. Teoksia ovat esimerkiksi valokuvat, runot, julisteet, levyjen kannet, julkkisten kuvat ja musiikkikappaleet.

”Voinko laittaa tämän nettiin”? Kysy kaverilta lupa, ennen kuin laitat kuvan hänestä nettiin. Älä levitä muiden henkilötietoja tai muita yksityisasioita netissä. Muista myös, että toisen käyttäjän tunnuksen käyttäminen on väärin.

Oikeudet on laadittu yhteistyössä internetoperaattoreiden, palveluntarjoajien, järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Lähde: Tietoturvakoulu.fi

Tietoturvasuunnitelu

Hyvän tietoturvasuunnittelun pohjana on näkemys yrityksen kokonaisturvallisuudesta. Siinä huomioidaan fyysinen turvallisuus, jossa suojataan yrityksen henkilöstöä ja omaisuutta erilaisilta riskeiltä, sekä
tietoturvallisuus, jossa suojataan yrityksen tietopääoma sekä estetään tietojenkäsittelylaitteiden ja tietoverkkojen luvaton käyttö. Jotta tietoturvasuunnittelu pystytään tekemään, tulee kartoittaa yrityksen
kaikki tietojärjestelmät ja toiminnot. Tietoturvasuunnittelussa voidaan käyttää perinteistä systeemityön vaihejakomallia: esitutkimus, määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus, käyttöönotto ja ylläpito. Myös
miellekarttatekniikkaa voidaan hyödyntää tietoturvallisuuden suunnittelussa.

Tietoturvasuunnittelun organisoimista, jäsentämistä ja kehittämistä ohjataan standardeilla, joita kutsutaan tietoturvastandardeiksi. Ne asettavat vaatimuksia tietoturvasuunnittelun menettelytavoille – ei tietoturvan tasoille tai sisällölle. Standardit määrittelevät mitä tietoturvallisuuden suunnittelutyöhön sisältyy sekä sen tulosten esitysmuodon. Niissä määritetään myös tietoturvallisuuden vastuukysymyksiä. Suomessa käytetään tällä hetkellä kansainvälisiä tietoturvastandardeja, koska kansallisia ei ole vielä olemassa.

Tietoturvan suunnittelussa tulee varautua omien työntekijöiden väärinkäytöksiin. Tietoturvariskejä pystytään
vähentämään koulutuksella, huolellisella rekrytoinnilla, salassapitositoumuksilla ja sopivilla tietojen käyttöoikeuksilla sekä puuttumalla havaittuun turvallisuusriskejä aiheuttavaan toimintaan nopeasti. Myös asianmukaisesti hoidetuilla irtisanomisilla pystytään vähentämään tietoturvariskejä. Kehittämisellä työntekijöiden perusrutiineja luodaan suurin osa yrityksen liiketoiminnan tietojen turvallisuudesta. Vain viidesosa liiketoiminnan tietojen turvallisuudesta luodaan teknisillä suojaamiskeinoilla.

Tietoturvasuunnittelun määrittely-vaihe voidaan jakaa esitutkimukseen ja yleismäärittelyyn. Määrittelyvaiheen pohjana käytetään yrityksen ICT-politiikkaa sekä kokonaisturvallisuus- tai tietoturvapolitiikkaa. Määrittelyn taustatyönä tehdään esitutkimus, jossa kerätään yrityksen aikaisemmissa tietojärjestelmähankkeissa tuotetut dokumentit sekä noudatettaviksi aiotut standardit ja muut tietolähteet. Määrittely on vaativaa ja pitkäkestoista. Sen tavoitteena on selvittää yrityksen kaikki toimintaprosessit sekä niissä käytettävät tieto- ja tietoliikennejärjestelmät. Myös toimintojen vastuuhenkilöt on hyvä selvittää. Määrittelyssä asetetaan myös tavoitteet toimintaprosessien sekä tieto- ja tietoliikennejärjestelmien turvallisuudelle.

28.9.2010

Tietoverkkojen suojaaminen

Tietoliikenteen suojaaminen on merkittävä osa tiedon suojaamista nykyaikaisessa tiedonkäsittelyssä. Tietoa siirretään paikasta toiseen paitsi viestinnässä niin usein myös silloin kun tietoa käsitellään. Tieto voi liikkua organisaation yksityisen tietoverkon lisäksi myös julkisissa verkoissa, joista yleisin ja tunnetuin on Internet. Tällöin on erityisen tärkeää, että tieto on asianmukaisesti suojattu. Tietoliikenteen suojaamisella pyritään ensisijaisesti estämään tiedon luottamuksellisuuden tai eheyden vaarantuminen ja ehkäisemään tietojärjestelmien luvaton käyttö.

Lähes poikkeuksetta yksityinen verkko joudutaan käytännön syistä myös liittämään julkiseen verkkoon. Tällöin yksityisen verkon suojaaminen julkisesta verkosta tulevilta hyökkäyksiltä edellyttää ylimääräisiä toimenpiteitä. Sähköpostien liitetiedostoina ja ohjelmistojen mukana leviävät haittaohjelmat lisäävät organisaation sisältä tulevien hyökkäysten riskiä, kun työntekijät voivat epärehellisyyden lisäksi myös tahattomasti vaarantaa tietojärjestelmän turvallisuuden. Tietoverkkoihin kytkettyjen laitteiden suojaa-minen niin ulkopuolisista kuin omastakin verkosta tulevilta hyökkäyksiltä on näin ollen erittäin tärkeä osa tietoverkkojen turvallisuutta.

27.9.2010

Salasanat

Salasanan avulla henkilökohtaisen tiedon varastaminen on vaikeampaa ja tietokoneelle tai palveluihin tunkeutumisen uhka vähentyy. Salasana kannattaa pitää monimutkaisena ja vaikeana, mutta salasanaa ei saa jättää muiden henkilöiden näkyville tai tietoon. Salasanojen arvailuun on kehitetty monia ohjelmia, jotka yrittävät arvata oikean salasanan. Jos salasana on tarpeeksi vaikea, ohjelmat eivät pysty arvaamaan oikeaa salasanaa ja tietoturva on suojattu paremmin.

Monet sähköpostien käyttäjät käyttävät liian yksinkertaista ja arvattavaa salasanaa. Liian helppo salasana on tietoturvan laiminlyöntiä ja se kannattaa muuttaa vaikeampaan salasanaan. Myös pankkitunnusten ja muiden tärkeiden salasanojen tallentaminen tietokoneen muistiin ei ole suositeltavaa trojaneiden ja keylogger haittaohjelmien vuoksi.

Salasanan pituuden kannattaa olla vähintään 10 merkkinen, mutta mielellään yli 14 merkkinen. Sen on sisällettävä isoja sekä pieniä kirjaimia, symboleja sekä numeroita. Jos salasana sisältää liian monta samanlaista merkkiä, se kannattaa tehdä hyvin pitkäksi. Samaa salasanaa ei saa käyttää eri järjestelmissä ja vaikeatkin salasanat täytyy vaihtaa sopivin väliajoin. Paras salasana on palvelusta riippuen mahdollisimman pitkä ja se sisältää useita erilaisia symboleita, eikä muodosta minkäänlaista sanaa, jonka voi löytää esimerkiksi tietosanakirjan sivulta. Internetissä on salasanantarkistin ohjelmia, joilla voi tarkistaa salasanansa vahvuuden ja muokata ohjelman avulla salasanansa tietoturvaltaan paremmaksi. Suurimmat virheet on käyttää salasanana password- tai salasana- sanaa ja yksinkertaisia numeroyhdistelmiä kuten 1234. Valittua salasanaa ei saa tallentaa mihinkään, ei tekstiasiakirjaan, paperilapulle tai selaimen tietoihin. Se kannattaa vain opetella muistamaan ulkoa, jolloin voidaan välttää inhimillisen tietoturvauhkan toteutumisen. Jos salasanasta haluaa jättää jonkinlaisen muistutuksen, kannattaa se kirjoittaa muistiin sellaisena, ettei sitä voi ymmärtää salasanaksi tai suojata sen huolellisesti tekstinkäsittelyohjelman suojauksella. Paperilappu on turvallisempi salasanan muistutustapa kotikäyttäjälle, kuin tiedostoon tallentaminen, mutta yrityksille paperilapulla olevat salasanat ovat erittäin suuri tietoturvauhka.

Eniten käytetyt, tietoturvaltaan huonot salasanat. Lähde: Impreva 2010.

1. 123456
2. 12345
3. 123456789
4. password
5. iloveyou
6. princess
7. rockyou
8. 1234567
9. 12345678
10. abc123

Yksi viidestä internetin käyttäjästä valitsee heikon ja helposti arvattavan salasanan. Imperva teknologia yrityksen teettämän tutkimuksen mukaan, jossa he kävivät läpi 32 miljoonan salasanan hakkeroitua listaa, yleisimmät salasanat ovat 123456, 12345, 123456789 ja password.

Hyvä salasanakaan ei välttämättä auta sähköpostitilin suojaamiseen, sillä sähköpostipalveluntarjoajien turvakysymysrutiinit ovat usein liian heikkoja. Tähän on tulossa pian muutoksia useiden sähköpostipalveluiden tarjoajilla ja salasanojen vaatimukset muuttuvat tietoturvan kannalta paremmiksi.

Tietoturvauhkien torjunta ja ennaltaehkäisy

Ensimmäinen virustorjuntaohjelma tehtiin vuonna 1987. (Antivirus software pro 2009.) Ennen internetin käytön yleistymistä virukset levisivät levykkeen ja muiden tiedon-siirtovälineiden kautta tietokoneelta toiselle. Levykkeitä varten käytettiin viruksen tunnistusohjelmaa, jota päivitettiin todella harvoin, johtuen viruksien vähäisyydestä ja tartunnoiden harvinaisuudesta. Tietoturvauhkien ennaltaehkäisyä varten on tehty monia teknisiä ratkaisuja, kuten virustorjuntaohjelmat sekä palomuurit. Nämä eivät kuitenkaan estä inhimillisistä syistä tarttuneita tietoturvauhkia, mitkä ovatkin suurin syy tämän hetkiselle tietoturvan turvattomalle tilalle.

Yksi suurimmista tietoturvauhkien leviämiskohteista on sähköposti, jota käyttäessä tulisi olla erittäin varovainen ja kriittinen tiedon luotettavuudesta. Sähköpostissa ei saa antaa henkilökohtaisia tietoja tuntemattomille tai tutuille. Liitetiedostoiden kanssa täytyy tutkia tarkkaan, mistä lähteestä tiedosto on lähetetty ja mitä se sisältää. Liitetiedoston pitää tulla tunnetusta lähteestä ja se kannattaa tarkastaa virustorjuntaohjelmalla ennen tiedoston avaamista, vaikka lähde olisikin tunnettu. Sähköpostin mukana tulevat tietoturvauhkat löytyvät usein virustorjuntaohjelmalla, mutta paras nyrkkisääntö sähköpostin kautta tarttuvien tietoturvauhkien ehkäisemiseksi olisi välttää kaikkien liitetiedostoiden avaamista, mutta käytännössä tämä on mahdotonta. Sähköpostien liitetiedostoista doc- ja pdf-päätteiset tiedostot ovat vaarallisimpia sähköpostia käyttävälle henkilölle. Pdf-tiedostoihin tehdyt virukset ovat yleistyneet räjähdysmäisesti pdf-formaatin yleistyessä, ja niiden välttäminen on tärkeää kunnes ohjelmiston suurimmat haavoittuvaisuudet ovat korjattu. Adobe Acrobat -ohjelman ja pdf-formaatin tietoturva-aukot ovat saaneet internetrikolliset hyvin aktiivisiksi ja käyttämään hyväksi Adoben tietoturva-aukkoja uusia haittaohjelmia teh-dessään.

Yleisesti internetin käytössä täytyy olla varovainen ja käytettävä harkintakykyä millaisilla internetsivuilla vierailee ja mitä internetissä tekee. Omien tietojen antaminen tuntemattomille henkilöille ja sähköpostissa niitä kysyville on erityisen kiellettyä. Netiketti antaa jokaiselle internetin käyttäjälle perussäännöt, joita jokaisen tietoverkkoa käyttävän henkilön tulisi noudattaa päivittäisessä käytössä.

Tahallisesti tehtyjä uhkatekijöitä varten tarvitaan myös käyttäjästä riippumatonta tekniikkaa, joka ennaltaehkäisee tietoturvauhkia reaaliaikaisesti tietoverkon monilla eri osa-alueilla. Tätä varten on tehty virustorjuntaohjelmistoja, palomuuriratkaisuja ja muita tietokonetta ja tietoverkkoa suojaavia ohjelmia. Jokaisessa tietokoneessa tulisi olla virustorjuntaohjelmisto tiedostojen ja tietojen suojaamiseksi. Ilman virustorjuntaohjelmistoa tietokone on alttiina vaarallisille ja vaarattomille haittaohjelmille, viruksille, madoille, tietoja varastaville trojaneille sekä keyloggereille. Jos tietokoneessa ei ole virustorjuntaohjelmistoa, sellaisen voi ladata internetistä ilmaiseksi tai ostaa käyttöönsä sellainen joko erikseen tai internetoperaattorin palveluna. Virustorjuntaohjelmisto ei ole pettämätön suoja tietoturvauhkia vastaan, mutta se on yksinkertainen ja helppo, käyttäjästä riippumaton, tekninen ratkaisu tietoturvauhkien ennaltaehkäisemiseksi.

Virustartunnan voi yleensä puhdistaa virusohjelmalla. On myös viruksia, joiden puhdistamiseen tarvitaan niitä varten erikseen suunniteltuja ohjelmia. Virus voi estää virustorjuntaohjelmien toiminnan ja tässä tapauksessa tartunnan uhri joutuu usein etsimään internetistä erilaisia puhdistusohjelmia, joihin virus ei voi vaikuttaa ja joilla sen voi puhdistaa turvallisesti vaurioittamatta käyttöjärjestelmää. Virustartunta voi häiritä tietokoneen käyttöjärjestelmän käyttöä estäen sen toiminnan kokonaan. Tällöin ainoa puhdistustapa on alustaa tietokoneen kiintolevy, joka tyhjentää kaikki tietokoneen kiintolevyllä sijaitsevat tiedostot, mukaanlukien ne tiedostot joihin virus on voinut tarttua tai on tarttunut.

26.9.2010

Metadatan esittäminen

Tunnetuin Semanttisen Webin kieli on W3C:n RDF (Resource Description Framework) ja siihen liittyvä laajennus RDF Schema (RDFS). RDF:llä kuvataan WWW:n sisältöjen, resurssien, merkityksiä metadatana, tietona tiedosta. Esimerkiksi kirjastoalan Dublin Core -standardilla voidaan kuvata viidentoista ominaisuuden avulla dokumentteihin liittyvä yleinen metatieto, kuten dokumentin laatija (creator) ja sen aihe (subject). Näin voitaisiin esimerkiksi erottaa Tarja Halosen kirjoittamat dokumentit Tarja Halosta käsittelevistä dokumenteista, mikä parantaisi esimerkiksi hakukoneiden tarkkuutta. 

Metadatan kuvaamisessa käytettävä RDF on ytimeltään yksinkertainen relaatiomalli, jossa tieto koostuu joukosta (objekti, ominaisuus, arvo) –kolmikoita. RDF:n syntaksin spesifikaatio perustuu XML:ään, mutta yhtä hyvin voidaan käyttää muunkinlaisia esityskieliä rakenne ei ole olennaista vaan alla oleva semanttinen relaatiomalli. RDFS:n avulla määritellään RDF-sovelluksissa käytettävä sanasto. Laajennus tuo ohjelmoinnissa käytetyn olio-ajattelun idean WWW:n merkkauskieliin tarjoamalla käsitteiden kuvaamiseen joukon etukäteen sovittuja perusprimitiivejä. Class, subClass ja type-ilmausten avulla voidaan määritellä käsitehierarkioita samaan tyyliin kuin olio-ohjelmoinnissa. 

RDF(S) näyttäisi olevan tulossa laajempaan käyttöön. Esimerkiksi Adobe on uuden XMP-alustan myötä siirtymässä RDF-standardiin kaikissa yhtiön WWW-tuotteissa, kuten laajasti käytetyssä PDF-formaatissa. 

Internetiä hyödyntävät hyväksikäyttäjät

Kun lapset käyttävät internetin viestintätyövälineitä, kuten keskusteluryhmiä, sähköpostia ja pikaviestejä, he voivat olla vaarassa joutua tekemisiin internetiä hyödyntävien hyväksikäyttäjien kanssa.
Internetin käyttämiseen liittyvä nimettömyys tarkoittaa usein sitä, että luottamus- ja läheisyyssuhteet voivat kehittyä nopeasti. Ihmisten hyväksikäyttäjät hyödyntävät tätä nimettömyyttä muodostaessaan internet-suhteita kokemattomien nuorten kanssa.
Vanhemmat voivat auttaa lapsiaan suojautumaan, jos he ovat tietoisia internet-viestintään liittyvistä riskeistä ja jos he osallistuvat lastensa internet-harrastuksiin.

Miten internetiä hyödyntävät hyväksikäyttäjät toimivat?

Hyväksikäytettäviä ihmisiä etsivät rikolliset etsivät lapsia keskusteluryhmistä, pikaviestien ja sähköpostin kautta tai keskustelupalstoilla. Monet teinit käyttävät ikäistensä suosiossa olevia internet-keskusteluryhmiä omien ongelmiensa selvittämiseen. Ihmisten hyväksikäyttäjät hakeutuvat usein tällaisille internet-alueille haavoittuvaisten uhrien löytämiseksi.
Tällaiset ihmiset yrittävät saavuttaa uhriensa suosion vähitellen kiinnittämällä heihin huomiota, olemalla heille ystävällisiä ja jopa antamalla lahjoja. He usein uhraavat huomattavan paljon aikaa, rahaa ja voimavaroja päämääränsä saavuttamiseen. Hyväksikäyttäjät tuntevat usein hyvin lapsia kiinnostavan uuden musiikin ja harrastukset.
He kuuntelevat lasten ongelmia sekä ovat sympaattisia ja ymmärtäväisiä. Hyväksikäyttäjät pyrkivät asteittain pienentämään nuorten vastustusta johdattamalla keskustelut seksuaalisiin aiheisiin tai näyttämällä nuorille seksiä sisältävää sisältöä.
Osa hyväksikäyttäjistä toimii toisia nopeammin ja aloittaa seksuaalisuuteen liittyvät keskustelut heti. Tällainen suorempi lähestymistapa saattaa johtaa ahdisteluun tai uhrin seuraamiseen. Hyväksikäyttäjät voivat myös arvioida internetissä tapaamiaan nuoria tulevaisuudessa tapahtuvaa henkilökohtaista tapaamista varten.

minkälaiset nuoret ovat vaarassa joutua uhriksi?

Murrosikäiset nuoret ovat haavoittuvin ryhmä, ja he ovat suurimmassa vaarassa joutua internetiä käyttävien hyväksikäyttäjien uhreiksi. Murrosikäiset ovat usein perehtymässä omaan seksuaalisuuteensa, irrottautumassa vanhempien hallinnasta ja etsimässä uusia perheen ulkopuolisia ihmissuhteita. Nimettömästi toimiessaan nuoret ottavat internetissä todennäköisemmin riskejä eivätkä täysin ymmärrä päätöstensä seurauksia.
Suurimmassa vaarassa joutua hyväksikäyttäjien uhreiksi ovat usein nuoret, jotka ovat
uusia internetin käyttäjiä ja heikosti perehtyneitä internetin käyttäytymissääntöihin
aggressiivisia tietokoneen käyttäjiä
kiinnostuneita uusista, räväköistä asioista
aktiivisesti tavoittelemassa huomiota tai kiintymystä
kapinallisia
eristäytyneitä tai yksinäisiä
uteliaita
epävarmoja seksuaalisesta suuntautuneisuudestaan
helposti aikuisten harhautettavissa
kiinnostuneita alakulttuureista, jotka poikkeavat heidän vanhempiensa maailmasta.
Nuoret uskovat olevansa tietoisia hyväksikäyttäjistä, mutta todellisuudessa heidän suhtautumisensa internet-suhteisiin on naiivia.

miten vanhemmat voivat pienentää lapsen riskiä joutua hyväksikäyttäjän uhriksi?

Puhu lastesi kanssa ihmisten seksuaalisista hyväksikäyttäjistä ja internetin käyttöön liittyvistä mahdollisista vaaroista.
Käytä uusiin käyttöjärjestelmiin, kuten Windows Vistaan sisältyviä käytönvalvontaohjelmistoja. Voit myös käyttää esimerkiksi Windows Liven perhekäytön suojausasetuksia, jonka voit ladata maksutta.
Vaadi, että lapsesi noudattavat verkkosivustojen yhteisöpalveluiden ikärajoja. Yleensä yhteisösivustojen, kuten Windows Live Spaces- tai MySpace-sivustojen, suositusikäraja on vähintään 13 vuotta. Jos lapsesi eivät täytä sivustojen suositusikärajoja, älä anna heidän käyttää sivustoja.
Nuorten lasten ei pitäisi osallistua keskusteluryhmiin, koska niiden käyttöön liittyvät riskit ovat yksinkertaisesti liian suuria. Kun lapset kasvavat, voit ohjata heidät huolellisesti valvottuihin lasten keskusteluryhmiin. Rohkaise myös teini-ikäisiä käyttämään vain valvottuja keskusteluryhmiä.
Jos lapsesi osallistuvat keskusteluryhmiin, varmista, että tiedät, missä ryhmissä he käyvät ja kenen kanssa he puhuvat. Valvo keskustelualueita itse ja selvitä, minkälaisia keskusteluja siellä käydään.
Neuvo lapsiasi olemaan koskaan poistumatta keskusteluryhmien julkiselta alueelta. Useissa keskusteluryhmissä on mahdollisuus siirtyä yksityiselle alueelle, jossa käyttäjät voivat keskustella kahden kesken. Keskustelujen valvojat eivät voi lukea näitä keskusteluja. Tällaisia keskusteluja kutsutaan usein myös kuiskaamiseksi.
Säilytä internetiin liitettyä tietokonetta kodin yhteisissä tiloissa äläkä sijoita tietokonetta lapsen makuuhuoneeseen. Hyväksikäyttäjien on paljon vaikeampi luoda suhdetta lapseesi, jos tietokoneen näyttö on näkyvissäsi. Vaikka tietokone olisi kodissa keskeisellä paikalla, istu lapsesi seuraan hänen käyttäessään internetiä.
Kun lapset ovat nuoria, heidän käyttöönsä kannattaisi antaa perheen yhteinen sähköpostitili oma sähköpostitilin sijaan. Kun lapset varttuvat, voit pyytää internet-palveluntarjoajaa määrittämään heille oman sähköpostitilin, joka on oman tilisi alaisuudessa.
Kiellä lapsiasi koskaan vastaamasta vieraiden lähettämiin pikaviesteihin tai sähköposteihin. Jos lapsesi käyttävät tietokoneita paikoissa, joita et voi valvoa (esimerkiksi kirjastossa, koulussa tai ystävän kotona), selvitä, mitä varotoimia tietokoneessa on käytössä.
Jos varotoimet pettävät ja lapsesi tapaa internetiä hyödyntävän hyväksikäyttäjän, älä syytä lasta. Sopimattomasti käyttäytyvällä hyväksikäyttäjällä on aina täysi vastuu teoistaan. Varmista päättäväisiin toimiin ryhtymällä, että lapsesi ei tapaa tätä henkilöä enää uudelleen.

miten voit pienentää lastesi riskiä joutua uhreiksi?

Voit neuvoa lapsia ryhtymään seuraaviin varotoimiin, jotta heidän riskinsä joutua uhriksi pienenee:
Älä koskaan lataa kuvia tuntemattomasta lähteestä, koska kuvat saattavat sisältää aikuisviihdettä.
Ilmoita heti, jos internetissä tapahtuu jotain, joka saa lapsen tuntemaan olonsa epämukavaksi tai pelästyneeksi.
Valitse näyttönimi, josta ei ilmene nimen käyttäjän sukupuoli, joka ei sisällä seksuaalisesti vihjaavia sanoja tai paljasta mitään henkilökohtaisia tietoja.
Älä koskaan paljasta kenellekään mitään itseesi (kuten ikää tai sukupuolta) tai perheeseesi liittyvää äläkä ilmoita tietojasi Internetissä oleviin henkilöprofiileihin. Lisätietoja Windows Live Spaces- tai MySpace -sivustojen henkilötietoihin liittyvistä säännöistä on kohdassa Miten voit auttaa lapsiasi käyttämään verkkosivustojen palveluita turvallisemmin.
Lopeta sähköpostitse, pikaviestien avulla tai keskusteluhuoneissa käytävät keskustelut heti, jos joku kysyy sinulta hyvin henkilökohtaisia asioita tai jos kysymykset ovat seksuaalisesti vihjailevia.
Kiinnitä perheen internet-säännöt tietokoneen viereen, jotta lapset muistavat suojata henkilöllisyytensä internetissä.

mistä voin tietää, onko joku hyväksikäyttäjä kiinnostunut lapsestani?

Hyväksikäyttäjä saattaa olla kiinnostunut lapsestasi seuraavissa tapauksissa:
Lapsi tai teini-ikäinen viettää paljon aikaa internetissä. Useimmat internetiä hyödyntävien hyväksikäyttäjien uhreiksi joutuneet lapset viettävät paljon aikaa internetissä, varsinkin keskusteluryhmissä, ja he voivat sulkea huoneidensa ovet ja yrittää salailla sitä, mitä he tekevät tietokoneellaan.
Löydät pornografista materiaalia perheen tietokoneesta. Hyväksikäyttäjät käyttävät usein pornografista materiaalia hyväkseen: he voivat lähettää lapsille esimerkiksi verkkosivustojen linkkejä, valokuvia tai seksuaalisia viestejä sisältäviä sähköposteja keskustelun siirtämiseksi seksiin mahdollisten uhrien kanssa.
Hyväksikäyttäjät voivat käyttää lapsipornoa sisältäviä valokuvia vakuuttaakseen lapselle, että lasten ja aikuisten välinen seksi on normaalia. Huomaa, että lapsesi saattaa piilottaa pornografiaa sisältäviä tiedostoja levykkeille varsinkin, jos muut perheenjäsenet käyttävät tietokonetta.
Lapsi tai teini-ikäinen saa puheluita ihmisiltä, joita et tunne, tai soittaa numeroihin, joita et tunnista. Kun hyväksikäyttäjä on muodostanut lapseen yhteyden internetissä, hän saattaa yrittää ottaa yhteyttä lapseen puhelimitse puhelinseksiä varten tai yrittää järjestää tapaamisen lapsen kanssa. Jos lapset eivät anna kotinumeroaan, internetiä hyödyntävät hyväksikäyttäjät saattavat antaa heille oman numeronsa.
Joillakin näistä rikollisista on käytössä jopa maksuttomia numeroita, joihin mahdolliset uhrit voivat soittaa ilman, että heidän vanhempansa ovat tietoisia asiasta. Toiset pyytävät lapsia soittamaan vastapuhelun vastaanottajan laskuun. Puhelun vastaanotettuaan he voivat nähdä numeronäytöstä lapsen puhelinnumeron.
Älä anna lapsen tavata internetissä tapaamaansa vierasta ihmistä henkilökohtaisesti ilman valvontaa.
Lapsi tai teini-ikäinen saa postia, lahjoja tai paketteja tuntemattomalta henkilöltä., Uhreja etsivät rikolliset lähettävät usein kirjeitä, valokuvia ja lahjoja mahdollisille uhreilleen. Internet-hyväksikäyttäjät saattavat lähettää jopa lentolippuja, joiden avulla he houkuttelevat lapsen tai teini-ikäisen saapumaan tapaamaan heitä.
Lapsi tai teini-ikäinen vetäytyy pois perheen ja ystävien seurasta tai sammuttaa tietokoneen näytön tai vaihtaa näytössä näkyvää ikkunaa, jos huoneeseen saapuu aikuinen. Internetiä hyödyntävät hyväksikäyttäjät yrittävät kovasti aiheuttaa säröjä lasten ja heidän perheidensä välisiin suhteisiin, ja he usein liioittelevat kotona esiintyviä pieniä ongelmia. Seksuaalisesti hyväksikäytetyt lapset vaikuttavat usein vetäytyneiltä ja masentuneilta.
Lapsi käyttää jonkun toisen internet-tiliä. Jopa lapset, joilla ei ole käytettävissä internet-yhteyttä kotona, voivat tavata rikollisen käyttäessään internetiä ystävän luona tai jopa jossakin julkisessa paikassa, kuten kirjastossa. Hyväksikäyttäjät tarjoavat uhriensa käyttöön toisinaan käyttäjätilejä, jotta he voivat olla yhteydessä toisiinsa.

mitä voin tehdä, jos lapseni joutuu hyväksikäyttäjän uhriksi?

Jos lapsesi vastaanottaa seksuaalista sisältöä sisältäviä valokuvia internet-tuttavalta tai jos häntä lähestytään seksuaalisella viestillä sähköpostitse, pikaviestillä tai muuten internetin kautta, ota yhteys poliisiin. Tallenna kaikki tapaukseen liittyvät tiedot, kuten sähköpostiosoitteet, verkkosivustojen osoitteet ja keskustelujen lokitiedostot, ja anna ne poliisin käyttöön.
Etsi tietokoneesta pornografiaa sisältäviä tiedostoja tai muuta seksiin liittyvää viestintää. Tällaiset asiat ovat usein ensimmäisiä varoitusmerkkejä ongelmasta.
Valvo lapsesi sähköisten viestimien käyttöä eli esimerkiksi keskusteluryhmissä, pikaviestien ja sähköpostin käyttöä. Internetiä hyödyntävät hyväksikäyttäjät kohtaavat uhrinsa useimmiten ensin keskusteluryhmissä, minkä jälkeen he jatkavat yhteyden muodostamista sähköpostin tai pikaviestien kautta.
Lähde: Osa yllä olevasta tiedosta on alunperin peräisin Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin eli FBI:n julkaisusta A Parent's Guide to Internet Safety

23.9.2010

Paranna perheesi tietoturva

1. päätä, mitä lapsesi saa tehdä internetissä ja mikä on kiellettyä

Sinun kannattaa tutustua muutamiin lapsille suunnattuihin sivustoihin. Kiinnitä erityistä huomiota sivustoihin, joissa kerätään henkilökohtaisia tietoja.
Jos jonkin sivuston tietosuojatiedot eivät ole mielestäsi riittävät tai jos et halua ilmoittaa sivustolle mitään lapsesi henkilökohtaisia tietoja, jatka Internetin tutkimista. Saatat hyvinkin löytää vastaavan sivuston, joka ei pyydä käyttäjiltä mitään tietoja.
Torju sopimaton sisältö
Yksi parhaista keinoista suojautua sopimattomalta sisällöltä on torjua se, ennen kuin joudut katsomaan sitä. Microsoft-ohjelmistojen avulla voit tehdä sen muutamalla eri tavalla.
Windows Vistan käytönvalvonta. Vanhempana sinulla on omat mielipiteesi siitä, mikä on lapsellesi sopivaa sisältöä hänen iästään, kypsyystasostaan ja omista aatteistasi riippuen. Windows Vistan laajojen ja tehokkaiden käytönvalvontatoimintojen avulla vanhemmat voivat valvoa ja hallita lastensa tietokoneen käyttöä ja suojella lapsia.
Windows Live OneCaren perhekäytön suojausasetukset. Tämän ohjelmiston avulla voit suodattaa tietoja kunkin lapsen iän perusteella, jolloin voit suojata heitä sisällöltä, jota et halua lastesi näkevän. Voit myös rajoittaa hakuja, estää tai sallia tiettyjä sivustoja ja valvoa lastesi internetin käyttöä. Saat myös käyttöösi ohjeita, joiden avulla voit neuvoa lapsia käyttämään verkkoa turvallisesti ja jotka opastavat vanhempia keskustelemaan lasten kanssa internetin sopimattomasta käytöstä.
Xboxin käytönvalvontatoiminnot. Xbox sisältää käytönvalvontatoimintoja, joiden avulla voit estää lasta pelaamasta sopimattomia pelejä ja katsomasta sopimattomia DVD-elokuvia. Lisätietoja siitä, kuinka voit varmistaa lastesi turvallisuuden heidän pelatessaan internet-pelejä, on kohdassa Lapsiin ja pelaamiseen liittyviä turvallisuusvihjeitä.

2. tietoturvan ja yksityisyyden suojan parantaminen

Sen lisäksi, että estät sopimattoman sisällön, on hyvä estää myös sivustot ja lataukset, jotka voivat aiheuttaa turvallisuus- ja yksityisyydensuojariskejä.
Luo useita käyttäjätilejä. Windows Vista- ja Windows XP -käyttöjärjestelmässä voit luoda yhteen tietokoneeseen useita käyttäjätilejä. Kukin käyttäjä voi kirjautua tietokoneeseen erikseen ja kullakin käyttäjällä on oma ainutkertainen käyttäjäprofiili sekä oma työpöytä ja Omat tiedostot -kansio.
Voit itse käyttää järjestelmänvalvojan käyttäjätiliä, jonka avulla voit hallita tietokoneen kaikkia asetuksia, ja luoda lastesi käyttöön rajoitetut käyttäjätilit.
Rajoitettujen käyttäjätilien käyttäjät eivät voi muuttaa järjestelmän asetuksia tai asentaa uusia laitteita tai ohjelmia, kuten useimpia pelejä, toisto-ohjelmia ja pikaviestiohjelmia.
Säädä selaimen suojausasetuksia. Voit suojata lastasi sopimattomalta sisällöltä myös internet-selaimen avulla. Internet Explorerissa voit hallita suojaus- ja tietosuoja-asetuksia määrittämällä sivustoille erilaisia suojaustasoja.
Lisäksi voit hallita Internet Explorer 6:lla sitä, kuinka sivustot seuraavat toimintaasi, ja parantaa näin yksityisyyden suojaasi.

3. seuraa, millä sivustoilla lapsesi viettävät aikaa

Et voi olla aina paikalla, kun lapsesi selaavat verkkosivustoja. Voit kuitenkin tarkistaa myöhemmin, missä lapsesi kävivät verkossa ollessaan.
Internet Explorerin sivuhistoriasta näet kaikki internet-sivut, joilla lapsesi ovat käyneet. Voit avata internetin sivuhistorian napsauttamalla selaimen työkalurivin Sivuhistoria-painiketta.
Napsauttamalla kansiota voit laajentaa sen ja katsella tietyn sivuston yksittäisiä sivuja, joilla lapsesi on käynyt.
MSN 9:n käytönvalvontatoimintojen avulla voit määrittää, että sinulle lähetetään viikoittainen sähköpostiraportti, joka sisältää tietoja lapsesi lähiaikoina internetissä tekemistä toimista. Raporttiin sisältyy muun muassa tieto internetissä yhteensä käytetystä ajasta, sivustoista, joissa on käyty tai joissa on yritetty käydä, sähköpostiosoitteista ja MSN Messenger -käyttäjistä, joiden kanssa lapsi on ollut yhteydessä sekä ladatuista tiedostoista.

4. muistuta lapsia siitä, että he eivät saa puhua vieraille internetissä

Reaaliaikaiset keskustelut ja pikaviestintä voivat olla lapsellesi hieno tapa keskustella mielenkiinnon kohteistaan ja luoda ystävyyssuhteita. Internetin käyttöön liittyvä nimettömyys kuitenkin asettaa lapset myös alttiiksi riskille siitä, että he saattavat joutua huijareiden tai hyväksikäyttäjien uhreiksi. Vähentääksesi lastesi riskejä opeta heidät olemaan varovaisia esimerkiksi seuraavin tavoin:
Käyttämällä itsestään aina vain etunimeä tai kutsumanimeä.
Kieltäytymällä kertomasta puhelinnumeroaan tai osoitettaan.
Kieltäytymällä lähettämästä valokuvia itsestään.
Kieltäytymällä sopimasta tapaamista kenenkään kanssa ilman aikuisen valvontaa.
Suojaa lastasi tuntemattomien yhteydenotoilta pikaviestiohjelmissa asettamalla ohjelma vastaanottamaan viestejä vain hyväksytyiltä henkilöiltä.
Tuntemattomien lähettäjien estäminen Windows Messengerissä:
1.
Valitse Työkalut.
2.
Valitse Asetukset.
3.
Valitse Tietosuoja-välilehti.
4.
Lisää tuntemasi henkilöt sallittujen luetteloon ja estä kaikki muut käyttäjät.
MSN 9:ssä on myös "hyväksyttyjen luettelo" -ominaisuus, joka auttaa vanhempia rajoittamaan lastensa sähköpostikäyttöä.
Määritä perheen internetin käyttämistä koskevat säännöt
Vaikka ohjelmat voivat auttaa suojaamaan perhettäsi internetin sopimattomalta sisällöltä, mikään ei korvaa sitä, että opetat lapsillesi joitakin perussääntöjä. Keskustele lastesi kanssa internetin käyttöön liittyvistä riskeistä ja kerro heille, kuinka heidän pitäisi käsitellä epämiellyttäviä tilanteita. Aseta lopuksi rajoja ja keskustele niistä lastesi kanssa. Voitte yhdessä luoda hauskan ja turvallisen ympäristön lapsillesi internetissä.
Lähde: Microsoft

5 tapaa välttää pikaviestiviruksen

Voit suojautua pikaviestiviruksilta perusvarotoimilla. Jos tiedät, miten suojautua sähköpostiviruksilta, tunnet myös useimpien pikaviestivirusten torjuntakeinot.
1.
Ole varovainen linkkien ja tiedostojen kanssa pikaviestinnässä. Älä koskaan avaa, hyväksy tai lataa tuntemattomalta lähettäjältä tullutta linkkiä tai pikaviestitiedostoa. Jos saat pikaviestinä linkin tai tiedoston lähettäjältä, jonka tunnet, avaa linkki tai tiedostoa ainoastaan silloin, jos tiedät mikä linkki tai tiedosto on kyseessä ja olet odottanut sitä. Ota yhteys lähettäjään puhelimitse tai jollakin muulla tavoin ja varmista, ettei viesti ole virus.
2.
Windows-ohjelmistojen päivitys.Windows Update -sivustossa voit tarkistaa tietokoneesi ja asentaa tärkeät päivitykset. Jos automaattiset päivitykset ovat käytössä, päivitykset toimitetaan automaattisesti, kun ne julkaistaan. Käyttäjän on kuitenkin asennettava ne.
3.
Varmista, että käytät pikaviestiohjelman uusinta versiota. Pikaviestien käyttäminen on mahdollisimman turvallista, kun käytät pikaviestiohjelman uusinta versiota. Jos käytät MSN Messengeriä, päivitä Windows Live Messengeriin, joka torjuu mahdolliset vaaralliset liitetiedostot ja mahdollistaa liitetiedostojen tarkistuksen.
4.
Käytä ajantasaista virustorjuntaohjelmistoa. Virustorjuntaohjelmisto voi havaita ja poistaa pikaviestiviruksia tietokoneesta ainoastaan, jos virustorjuntaohjelmistosi on päivitetty. Jos olet hankkinut vuositilauksen virustorjuntayritykseltä, virustorjuntaohjelmisto päivittyy automaattisesti, kun tietokoneesta muodostetaan yhteys internetiin.
5.
Käytä ajantasaista haittaohjelmien torjuntaohjelmistoa. Jotkin pikaviestivirukset saattavat asentaa vakoiluohjelmia tai muita haittaohjelmia tietokoneeseen. Haittaohjelmien torjuntaohjelmisto suojaa vakoiluohjelmilta ja poistaa tietokoneessa mahdollisesti jo olevia vakoiluohjelmia. Jos sinulla ei ole haittaohjelmien torjuntaohjelmistoa, voit ladata Windows Defenderin. Windows Defender sisältyy Windows Vistaan. Jos käytät Windows XP SP2:tä, voit ladata Windows Defenderin maksutta.
Lähde: Microsoft

Turvallinen verkostoituminen

Kertoisitko täysin vieraalle henkilölle kaiken perheestäsi, työstäsi, rakkauselämästäsi, harratuksistasi ja kiinnostuksen kohteistasi? Antaisitko myös henkilökohtaisia valokuviasi heidän katseltavakseen? Jos tätä kysyttäisiin kadulla ihmisiltä, useimmat vastaisivat todennäköisesti kieltävästi. Miljoonat meistä tekevät kuitenkin juuri näin Internetin suosituilla sosiaalisen verkoistoitumisen sivustoilla ja keskustelupalstoilla.

MySpace, Facebook, Orkut, Bebo, Hi5 ja muut sosiaaliset verkostot ovat vieneet mennessään Internet-käyttäjät ympäri maailman. Ne ovat hauska tapa pysyä yhteydessä ystävien kanssa muodostamalla yhteisön, jossa ihmiset voivat olla vuorovaikutuksessa eri tavoin, esimerkiksi pikaviestein, sähköpostein, keskustelupalstoilla, eri aiheisissa aliryhmissä ja blogeissa tai jakamalla valokuvia, musiikkia ja videoleikkeitä. Jotkin sosiaaliset verkostot on suunnattu deittitarkoituksiin, kun taas toiset keskittyvät liikekontakteihin.

Nämä sivustot saattavat olla paras tapa saada selville, mitä on tapahtunut vanhoille koulukavereillesi tai ketkä kuuluvat exän ystäväpiiriin. Ne voivat olla myös riippuvuutta aiheuttavaa ajanvietettä, ja monet ovat todellakin jääneet koukkuun. Sivustojen mediajulkisuus lisää myös niiden houkuttelevuutta. Julkkikset kertovat haastatteluissa, kuinka monta kertaa päivässä he päivittävät Facebook-sivujaan ja lukevat ystäviensä touhuista. Muusikot ja muut artistit mainostavat töitään aktiivisesti MySpacessa.

Verkon sosiaaliset verkostot ovat hauskoja ja trendikkäitä, mutta ne ovat myös melkoinen tietoturvauhka Internetin käyttäjille. Sosiaalisten verkostojen sivustoilla on miljoonia aktiivisia käyttäjiä ja valtavat tietokannat, joten ne ovat yhä useammin myös verkkorikollisten kohteena. Rikolliset pyrkivät pääsemään tietokoneiden sisälle, varastamaan henkilökohtaisia tietoja ja tyhjentämään pankkitilimme.

Älä paljasta liikaa

Sosiaaliset verkostot perustuvat henkilökohtaisiin profiilisivuihin, joita käyttäjä luovat itselleen. Niitä voidaan linkittää ystävien sivuille, ystävien ystävien sivuille ja niin edelleen. Mitä enemmän tietoja käyttäjät julkaisevat sivuillaan, ja mitä laajemmiksi yhteisöt kasvavat, sitä houkuttelevampaa toiminnasta tietenkin tulee.

On tietenkin itsestäsi kiinni, mitä paljastat itsestäsi. Sivustoilla on myös eri tasoisia yksityisyysasetuksia, jotka ohjaavat pääsyä profiilisivullesi ja vuorovaikutustasi muiden kanssa. Mutta pysyvätkö tiedot suojassa? Todellisuus on se, että mitä enemmän tietoja annat verkkoon, sitä haavoittuvaisemmaksi tulet. Seuraukset voivat olla dramaattisia myös Internetin ulkopuolisessa elämässäsi. Tästä huolimatta monet ihmiset jättävät varovaisuuden narikkaan, kun on kyse yksityisyyden ja maineen suojaamisesta verkossa.

MItä riskejä siinä on, että kertoo liikaa itsestään? Ensinnäkin Internetissä tapahtuu paljon identiteettivarkauksia. Rikolliset käyttävät sosiaalisten verkostojen sivustoilta saatuja tietoja lähettääkseen meille roskapostia ja kohdistaakseen hyökkäyksiään tiettyihin henkilöihin ja yrityksiin kehittyneiden manipulointitekniikoiden avulla.

Henkilökohtaisten tietojen avulla rikolliset pystyvät lähestymään kohteitaan uskottavasti. He voivat lähettää sähköpostia, jossa uskottelevat olevansa joku tuttavasi, puhutellen sinua omalla etunimelläsi ja mainiten lastesi nimet. Viesti ei näytä roskapostilta, ja se voi huijata sinut paljastamaan vielä arempia tietoja. Samanlaisten metodien avulla hankitaan rahoitustietoja yrityksiltä.

Myös saalistajat ja pedofiilit käyttävät sosiaalisten verkostojen sivustoja etsiessään mahdollisia uhreja. Kuka tahansa voi käyttää väärää henkilöllisyyttä verkossa, joten kannattaa suhtautua terveen epäluuloisesti sosiaalisten verkostojen sivustoilla oleviin tietoihin. Terävä nuori opiskelija, jonka kanssa keskustelet, saattaakin olla keski-ikäinen huijari. Jos haluat tavata verkossa henkilön, johon olet ystävystynyt verkossa, tee se aina julkisella paikalla ja mieluiten jonkun muun seurassa.

Koska sosiaalisten verkostojen sivustot ja keskustelupalstat ovat erityisen kiinnostavia lapsista ja nuorista, on erittäin tärkeää, että vanhemmat kertovat heille turvallisista toimintatavoista verkossa ja seuraavat heidän puuhiaan verkossa. Ensimmäinen profiilisivujen tekemiseen ja viestien lähettämiseen julkisille sivoille liittyvä sääntö on, ettei osoitettaan, puhelinnumeroaan, sosiaaliturvanumeroaan, pankkitietojaan, salasanojaan tai mitään tarkkoja tietoja päivittäisistä rutiineistaan saa antaa.

Bebossa on erinomainen yhteenveto sosiaalisten verkostojen sivustoja koskevista ongelmista sekä vanhemmille että lapsille. Se löytyy osoitteesta www.bebo.com/Safety.jsp Toinen suositeltava sivusto vanhemmille on www.saferinternet.org.

Pidä maineestasi kiinni

Kannattaa muistaa, että kaikki, mitä kirjoitat profiilisivullesi tai jollekin yhteisön foorumille, pysyy julkisena vielä pitkään sen jälkeen kun kirjaudut ulos sivustolta. Tämä pätee myös hassuihin juttuihin ja valokuviin, joita lähetät Facebookiin, mutta päätätkin kymmenen minuutin kuluttua poistaa, koska ajatus alkaa tuntua huonolta. Ongelma on, että et pysty todellisuudessa vetämään niitä pois. Kun juttu on kerran päässyt verkkoon, sinulla ei ole enää mahdollisuutta määrätä, kuka materiaalia voi kopioida, missä sitä käytetään ja kuinka laajalle se leviää.

Pidä siis maineestasi kiinni. Mieti kahdesti, ennenkuin otat osaa verkkofoorumin rienaamiskilpailuun tai julkaiset valokuvia, jotka saattavat aiheuttaa sinulle vaikeuksia myöhemmin. Vastusta kiusausta tehdä ystäviisi vaikutusta profiililla, jossa kerrot liian paljon tietoja. Tiedot saattavat päätyä sellaisten ihmisten käyttöön, joille ne eivät kuulu.

Hetkellinen arviointivirhe saattaa vainota vuosienkin päästä, kun haet töitä tai koulutuspaikkaa, tai kun pyrin vastuuasemaan yhteisössä. Työnantajat tekevät verkkohaun kaikista ihmisistä, joita harkitsevat palkkaavansa. Niin tekevät myös mahdolliset elämänkumppanit! On asioita, jotka on parempi kertoa kasvotusten, oikeille ihmisille, silloin kun aika on otollinen.

Pysy turvassa

Monet verkon sosiaaliset verkostot kannustavat käyttäjiä tuomaan sisältöä, kuten videoleikkeitä ja hyväksyvät myös kolmansien osapuolten sovelluksia. Virustenkirjoittajat voivat käyttää tätä hyväkseen saadakseen verkostoihin haitallista koodia, kuten Orkut-sivustolla viime vuonna levinnyt mato, joka tartutti arviolta 655 000 käyttäjää Brasiliassa.

Paras tapa suojautua tällaisilta uhkilta on asentaa F-Secure Internet Security 2009:n kaltainen ohjelmisto, joka päivittää tietokoneen suojaukset automaattisesti ja varmistaa, ettet levitä viruksia ystäväverkostoosi. Myös verkkoselaimen päivittäminen on tärkeää, joten hyväksy Internet Explorerin, Mozilla Firefoxin tai muun käyttämäsi selaimen tarjoamat tietoturvapäivitykset. Se auttaa pitämään tietokoneesi suojattuna viruksia vastaan.

Nykyään verkkohyvinvoinnillasi on suora vaikutus muuhun elämääsi. Nauti siis sosiaalisten verkostojen sivustoista, mutta pidä mielessäsi myös turvallisuusasiat . Silloin tietokoneesi, rahasi ja maineesi ovat turvassa samoin kuin perheesi ja ystäväsi.


Lähde: F-Secure