Nuorten netiketti - muista omat oikeutesi netissä

Netti on mahtava juttu! Netissä on mukava hengailla kavereiden kanssa, etsiä tietoa, pelailla, tutustua uusiin ihmisiin ja vaihtaa ajatuksia. Jokaisella on myös netissä oikeuksia, joita ei saa loukata. Lue nämä oikeudet ja pohdi, käytätkö sinä nettiä fiksusti ja turvallisesti.

Verkkokaupan perustaminen - lue tämä ennen perustamista

Ohjelmiston valitseminen. Ensimmäiset tärkeät päätökset on tehtävä jo suunnitteluvaiheessa. Tärkeimpien joukossa on verkkokaupan takana pyörivän ohjelmiston valitseminen.

Kotisivujen teko

Ohessa on lyhyt katsaus nettisivujen luomiseen. Tälle sivulle listasin asioita joita vaaditaan ja joista on lähdettävä liikkeelle. Jos olet aloittelija ja HTML-koodi sinulle ei ole tuttua, niin listasin myös useita paikkoja, josta saa hyvännäköisiä nettisivuja ilmaiseksi!

Perustietoa informaatioteknologiasta

Internet on maailmanlaajuinen tietoliikenneverkko, jonka tunnetuin käyttömuoto on www eli web (World Wide Web). Vaikka vasta www teki internetistä suuren yleisön tunteman ja käyttämän, www on siis vain osa internetiä.

Mikä on internet?

Tarkalleen ottaen internet on kansainvälinen tietokoneverkosto, joka on muodostettu tiedonvälitystä varten. Nimi "internet" tulee sanoista international eli kansainvälinen ja network eli verkko tai verkosto.

30.11.2010

Mikä on XML?

XML (lyhenne sanoista eXtensible Markup Language) on merkintäkieli tai standardi, jolla tiedon merkitys on kuvattavissa tiedon sekaan. XML-kieltä käytetään sekä formaattina tiedonvälitykseen järjestelmien välillä että formaattina dokumenttien tallentamiseen. XML-kieli on rakenteellinen kuvauskieli, joka auttaa jäsentämään laajoja tietomassoja selkeämmin. XML:n kehittäjä on World Wide Web Consortium.

XML-dokumenttien käsittelyyn on tarjolla myös paljon erilaisia työkaluja. Nämä työkalut toimivat samalla tavalla riippumatta siitä kuvaako XML-dokumentti WWW-sivua tai muita tietoja.

XML on tekstimuotoista ja muistuttaa HTML-kieltä, jolla WWW-sivut kirjoitetaan, ja ne kummatkin ovat SGML-kielen yksinkertaistettuja osajoukkoja. XML-kieli ei kuitenkaan ole tarkoitettu sivunkuvauskieleksi kuten HTML, vaan sillä kuvataan tiedon rakenne ilman ennalta määrättyjä koodeja. XML-kielellä voi muodostaa uusia koodeja, joiden avulla voidaan luoda dokumentteja hyvinkin erilaisiin ja erityisiin tarkoituksiin. XHTML on HTML-kielen versio, joka on siivottu puhtaaksi XML-kieleksi.

XML-dokumentin ulkoasu

XML-dokumentti on tekstiä; tavallisesti UTF-8-muotoista. Standardi vaatii XML-käsittelijöitä tukemaan Unicoden UTF-8 ja UTF-16-koodauksia. Muitakin koodauksia voidaan käyttää, esimerkiksi ISO 8859-1:aa.

XML-dokumentti alkaa prologilla, joka sisältää XML-version, sekä mahdollisesti dokumentin koodauksen ja muita tietoja.


DOCTYPE-määrityksellä dokumentille voidaan määrittää DTD (Document Type Definition):


XML-dokumentti koostuu elementeistä. elementti kuvataan tagilla, joka koostuu alkumerkistä ja loppumerkistä. Elementtejä voi olla rajattomasti sisäkkäin.

Isot ja pienet kirjaimet katsotaan elementtien nimissä erillisiksi merkeiksi. Esimerkiksi ja muodostavat oikein muotoillun parin, kun taas ja eivät näin tee.

29.11.2010

Mikä on järjestelmäintegraatio?

Organisaation järjestelmäintegraatio (EAI) tarkoittaa eri tekniikoilla ja alustoilla toteutettujen sovellusten yhteistoiminnan mahdollistamista. Stonebraker määrittelee EAI:n olevan erillisten tietosaarekkeiden (information island) yhdistämisen mahdollistava teknologia. Linthicum puolestaan tarkentaa tätä sanomalla EAI:n olevan rajoittamatonta tiedon ja prosessien jakamista minkä tahansa toisiinsa kytkettyjen sovellusten ja tietolähteiden välillä organisaation sisällä.

Integroinniksi voidaan yksinkertaisimmillaan lukea kahden samalla koneella olevan sovelluskomponentin yhdistäminen niin, että ne muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden. Yhteistoiminnan mahdollistamiseksi täytyy sovelluksilla olla joku yhteydenpitokanava sekä yhdenmuotoinen tietosanoma. Nämä tietosanomat voivat olla esimerkiksi tapahtumaviestejä komponenttien välillä tai tiedostoja kiintolevyllä. Tietosanomat voivat sisältää sovellusten välillä siirrettävää tietoa, mutta myös komentoja sovellukselta toiselle.

Integrointitarpeet

Nykyään organisaatioissa on käytössä yhä enemmän sovelluksia ja erilaisia järjestelmiä. Mitä isompi ja vanhempi yritys on, sitä enemmän tietoa on hajallaan ympäri organisaatiota. Yrityksen kannalta on kallista pitää esimerkiksi useampia henkilörekistereitä erilaisiin järjestelmiin liittyen. Jonkun tiedon saanti ei myöskään aina ole käytännön syistä mahdollisia, vaikka periaatteessa tieto olisikin tallella yrityksen järjestelmissä. Tällainen ongelma syntyy, kun toisen järjestelmän tallentama tieto ei olekaan luettavissa toisella järjestelmällä. Toisin sanoen järjestelmien ymmärtämät tallennusmuodot eroavat liikaa toisistaan.

Integroinnin tavoitteet

Laajassa mittakaavassa organisaation järjestelmäintegraatio on isojen järjestelmien tietojen ja toiminnan vuorovaikutuksen mahdollistamista. Tarkoituksena on varmistaa tiedon kulku ja helppo liittyminen toisiin sovelluksiin ja järjestelmiin. Helpolla liittymisellä tarkoitetaan, ettei liittyminen vaadi isoja muutoksia integroitaviin tai integroinnin kohteena oleviin sovelluksiin. Jos vain on mahdollista, niin muutoksien tarve pyritään poistamaan kokonaan. Järjestelmäintegraatioita tehtäessä pyritään ottamaan huomioon myös organisaatiossa vallitsevat toimintaprosessit ja mahdollisesti yhdistämään nämä uuden toimintamallin mukaiseksi tai sulauttamaan uusi prosessi vanhojen prosessien mukaan. Organisaation järjestelmäintegraatio ei ole pelkästään olemassa olevien sovellusten ja prosessien yhdistämistä, vaan myös varautumista tulevaisuuden tarpeisiin. Tämän vuoksi ratkaisuista pyritään tekemään mahdollisimman yleiskäyttöisiä, mikä onnistuu käyttämällä hyväksi havaittuja, standardoituja rajapintoja.

25.11.2010

Windows 7

Miksi siirtyä uuteen Windows 7 -käyttöjärjestelmään?

Muutama vuosi sitten aloimme kysyä tietokoneen omistajilta, mitä he haluaisivat uudelta käyttöjärjestelmältä. Windows 7 on vastaus näihin toiveisiin. Niinpä se tarjoaa ratkaisuja useisiin yleisimpiin peruskäyttäjän kipupisteisiin.

Entistä helppokäyttöisempi ja nopeampi

Windows 7 on helppokäyttöinen, nopea ja viehättävä. Paremmat tavat löytää ja hallita tiedostoja, kuten Pikaluettelot ja parannetut tehtäväpalkin esikatselut, auttavat sinua jokapäiväisissä tehtävissä. Windows 7 on suunniteltu nopeammaksi ja luotettavammaksi, jotta tietokoneesi toimisi kuin haluat sen toimivan.

Tee töitä missä tahansa

Tänä päivänä toimisto voi näyttää hyvin erilaiselta. Se voi olla hiljainen kahvilan nurkkaus tai aula, takapiha tai puistonpenkki. Mihin ikinä vietkään kannettavan tietokoneesi ja työsi, Windows 7 -käyttöjärjestelmä on suunniteltu auttamaan sinua saamaan asiat tehdyksi.

Sopivin valinta yrityskäyttöön

Windows 7 Professionalin avulla yritysverkkoihin saadaan yhteys vaivattomasti ja entistä turvallisemmin, joten se on täydellinen valinta yrityskäyttöön. Windows 7 Professionalia ei ole kuitenkaan tarkoitettu pelkästään työkäyttöön, sillä se sisältää myös Windows Home Premium -version viihdetoiminnot.

22.11.2010

Käyttöoikeudet ja salasanat

Tietojärjestelmät tarvitsevat aina käyttöoikeuden. Käyttöoikeus on henkilökohtainen ja se on yhdistetty juuri sinun henkilöllisyyteesi ja työtehtävääsi. Käsittele käyttäjätunnusta ja salasanaa samalla tavalla kuin pankkikorttiasi ja tunnuslukuasi.

* Älä luovuta henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanojasi tai toimikorttiasi ja PIN-koodiasi toisen henkilön käyttöön, älä edes atk-henkilöstölle, koska he eivät niitä tarvitse. Suhtaudu epäilevästi kaikkiin tiedusteluihin,jotka liittyvät salasanoihisi tai järjestelmien käyttöoikeuksiisi.
* Vaihda salasanat riittävän usein ja heti, kun epäilet niiden paljastuneen.
* Huolehdi, että salasanat ovat riittävän monimutkaisia ja vältä tuttujen jokapäiväisten nimien käyttöä salasanana. Hyvässä salasanassa voi olla
pieniä ja isoja kirjaimia, numeroita ja jopa erikoismerkkejä. Kaikkiin järjestelmiin ei kuitenkaan käy erikoismerkit. Hyvä salasana on sinun helppo muistaa, mutta vaikea ulkopuolisen arvata.
* Älä kirjoita salasanoja muistiin.
* Älä käytä organisaation henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa
rekisteröityessäsi Internetiin.
* Joissain tilanteissa tai järjestelmissä on pakko käyttää yhteistunnuksia.
Yhteistunnusten käytöstä päättää järjestelmän tai tietojen omistaja. Yhteistunnusten
käyttö on sallittu vain omistajan luvalla.
* Useamman henkilön käytössä olevien yhteistunnusten salasana täytyy
vaihtaa aina, kun jonkun käyttäjän käyttöoikeus lakkaa tai epäillään jonkun
ryhmään kuulumattoman saaneen sen tietoonsa. Salasana tulee
muulloinkin vaihtaa riittävän usein.

18.11.2010

Onnittelu.fi - lähetä yksilöllinen onnitteluadressi

Onnittelu.fi:n kautta asiakas voi lähettää yksilöllisen onnitteluadressin suoraan vastaanottajalle - helposti ja nopeasti.

Tilaaminen on helppoa:
1) Ensin syötetään tekstit.
2) Valitaan toimitusosoite.
3) Annetaan asiakastiedot.
4) Valitaan maksutapa.

Tuotanto ja toimitus on nopeaa:
Valituilla teksteillä painettu onnitteluadressi lähtee tilauspäivänä tai viimeistään seuraavana arkipäivänä asiakkaan antamaan toimitusosoitteeseen. Toimitus tapahtuu 1.lk postina, myös ulkomaille.

Kohderyhmänä ovat seuraaviin tilaisuuksiin onnittelua haluavat:
* Ylioppilaalle
* Uudet haasteet
* Uuteen kotiin
* Syntymäpäivä
* Nimipäivä
* Hääparille
* Kihlaparille
* Rippikoululaiselle
* Eläkkeelle
* Vauvan syntymälle
* Valmistuneelle
* Hääpäivälle
* Äidille


15.11.2010

Mikä on lisenssi?

Tietokoneohjelmistoa ei yleensä myydä vaan se lisensoidaan. Microsoft on erityisen tunnettu lisensseistään. Asiakas ostaa lisenssin, joka oikeuttaa käyttämään ohjelmaa. Microsoftin lisenssit ovat maksullisia, mutta lisenssi tulee myös ilmaiseksi levitettävän ohjelman mukana.

Tietokoneohjelmia suojataan Suomessa tekijänoikeuslain 27 §:n 2 momentin mukaan(Suomen laki, 2007) kirjallisena teoksena. Myös tietokoneohjelmien
lisensointi perustuu samaan pykälään, jonka mukaan teoskappaleen luovutus ei sisällä tekijänoikeuden luovutusta, ellei tästä ole erikseen nimenomaisesti sovittu. Tekijänoikeuden haltija siis antaa lisenssisopimuksella ohjelmaan rajoitetun käyttöoikeuden, mutta ei luovu tekijänoikeudesta ohjelmaan. Lisenssit perustuvat siis pitkälti tekijänoikeuden pohjalle.

Esimerkiksi suljetun lähdekoodin ohjelmistot ovat huomattavasti rajoitetummin lisensoidut kuin avoimen lähdekoodin ohjelmistot. Voidaankin todeta, että avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kohdalla ohjelmistojen lisenssien tarkoitus on tukea saatavuuden periaatetta lain kannalta. Jotta ohjelmistoa voidaan ylipäätään kutsua avoimen lähdekoodin ohjelmistoksi, on sen käytännössä mukauduttava jonkin avoimen lähdekoodin ohjelmiston identifioivan lisenssin periaatteisiin.

Erilaisia avoimen lähdekoodin lisenssejä on kymmeniä. Suurin toiminnallinen
ero eri avoimen lähdekoodin lisensseissä on niiden reagoinnissa teosten
muunteluun ja yhdistämiseen. Avoimen lähdekoodin lisenssillä saadaan lupa
tekijänoikeuden haltijalta ottaa ja tehdä käytön edellyttämiä kopioita. Normaalisti tekijänoikeus kieltää teoksen muokkaamisen, kopioimisen ja teoksen käyttämisen ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

On kuitenkin tärkeää huomioida, etteivät kaikki lisenssit mahdollista esimerkiksi lähdekoodin vapaata siirtämistä tai muokattavuutta edelleentuotteistettaviksi suljetun lähdekoodin ohjelmistoiksi. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää tunnistaa käytetyn lisenssin suomat oikeudet ja toisaalta sen ohjelmistolle asettamat rajoitukset riittävän ajoissa mahdollisten ongelmatilanteiden välttämiseksi.

14.11.2010

E-ville.hk

E-villellä on kymmeniä tuhansia tyytyväisiä asiakkaita Suomessa ja muualla maailmassa.
Huuto.netissä -06 muutamalla tuotteella toimintansa aloittaneella Villen tiimillä on nyt kaupassa yli 500 tuotetta ja määrä kasvaa viikottain.

Myynnissä on laadukasta, 100% aitoa ja tuoretta pienelektroniikkaa postimyynnillä suoraan Hongkongista, Aasiasta. Tuoteperheisiin kuuluuvat muun muassa MP3-, MP4-soittimet, muistikortit, Wii- ja muut pelitarvikkeet, digikehykset, RC-lelut, lahjatavarat, hupi-tuotteet, yms.

E-Ville.hk toimii Hongkongista, Aasiasta käsin, mutta suomalaiset henkilöt yrityksessä, sekä suomalaiset yhteistyökumppanit kotimaassa takaavat asioiden sujumisen. Alle 45 euron tuotteet postitetaan Hongkongista asiakkaalle postilaatikkoon tai lähipostiin verovapaasti. Selkeyden vuoksi ja asiakkaan etuja ajatellen kaikki hinnat sisältävät postikulut.


12.11.2010

Linkkeja.net

Linkkeja.net tarjoaa netin kuumimmat sivustot!

Sivulta kävijä löytää, mitä kaikkea netistä on saatavilla ilmaiseksi, parhaat verkkokaupat, parhaat tarjoukset, tuotenäytteet ja yleishyödylliset tuotteet:
*Lehdet
*Kirjakerhot
*Soittoäänet
*Asuminen
*Ruoanlaitto
*Sijo ittaminen
*Rahoituspalvelut
*Matkustaminen
*Yrityksien taloudenhoito ja markkinointi.

Offerium.fi

Offerium - Päivän Parhaat Diilit
Offeriumin Päivän Diili -palvelusta kuluttaja löytää poikkeuksellisen hyviä tarjouksia. Palvelussa on kerrallaan ostettavissa noin viikon ajan 1-4 Päivän Diiliä eri toimialoilta.

Näin helppoa se on:
1) Uusi asiakas menee Offerium.fi-sivuille ja löytää sieltä hyvän Diilin.
2) Diilin voi ostaa verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla turvallisesti Offeriumin ja Suomen Verkkomaksut -palvelun kautta.
3) Asiakkaan maksettua Diilin, saa hän sähköpostilla yksilöllisen arvosetelin saman tien.
4) Asiakas voi nauttia hyvästä tarjouksesta kertomalla arvosetelin tunnistekoodin palveluntarjoajalla. Tunnistekoodista tulee kertoa jo tilausvaiheessa tai ainakin ennen maksamista.

Offerium on perustettu vuonna 2010 ja Päivän Parhaat Diilit -sivun kautta kuluttaja saa tiedon ja voi ostaa erittäin edullisia arvoseteleitä liittyen mm. ravintoloihin, kauneuteen, terveyteen, liikuntaan, tapahtumiin ja muihin palveluihin.

Offerium kontaktoi jatkuvasti yrityksiä ja pyrkii neuvottelemaan poikkeuksellisen hyviä diilejä jäsenilleen. Kaikki diilit ovat ostettavissa suoraan Offeriumin verkkopalvelusta. Maksun tapahduttua ostaja saa uniikin koodin, jolla voi lunastaa ostamansa tuotteen tai palvelun suoraan yrityksestä.

Onnittelu.fi

Onnittelu.fi:n kautta asiakas voi lähettää yksilöllisen onnitteluadressin suoraan vastaanottajalle - helposti ja nopeasti.

Tilaaminen on helppoa:
1) Ensin syötetään tekstit.
2) Valitaan toimitusosoite.
3) Annetaan asiakastiedot.
4) Valitaan maksutapa.

Tuotanto ja toimitus on nopeaa:
Valituilla teksteillä painettu onnitteluadressi lähtee tilauspäivänä tai viimeistään seuraavana arkipäivänä asiakkaan antamaan toimitusosoitteeseen. Toimitus tapahtuu 1.lk postina, myös ulkomaille.

Kohderyhmänä ovat seuraaviin tilaisuuksiin onnittelua haluavat:
* Ylioppilaalle
* Uudet haasteet
* Uuteen kotiin
* Syntymäpäivä
* Nimipäivä
* Hääparille
* Kihlaparille
* Rippikoululaiselle
* Eläkkeelle
* Vauvan syntymälle
* Valmistuneelle
* Hääpäivälle
* Äidille

Lähetä Onnitteluadressi - Toivota onnea yksilöllisellä Onnitteluadressilla.

Pakettiverkon ongelmat

Internet on edeltäjänsä ARPANETin (Yhdysvaltain Puolustusministeriön 1960‐luvulla rakentama verkko, jonka toteutuksessa pyrittiin kestävyyteen sotatilanteiden varalta) tapaan pakettimallin varaan rakennettu. Pakettimallin etuina ovat yksinkertaisuus ja kyky mukautua automaattisesti ja nopeasti verkkotopologian
muutoksiin. Kun verkko laajeni 1990‐luvulla tiedeyhteisön tutkimusverkosta maailman suurimmaksi julkiseksi verkoksi pääasiassa World Wide Webin ja sen sovellusten myötä, havaittiin erinäisiä puutteita verkon perusrakenteissa.

Perinteisestä IP‐verkosta puuttuvat täysin menetelmät sovellusten tunnistamiseksi ja suorituskyvyn varmistamiseksi. Verkko kohtelee kaikkia paketteja niiden kohteesta, lähteestä tai sisällöstä riippumatta samanarvoisesti, ja täten hyvinkin erityyppiset sovellukset joutuvat kilpailemaan samoista verkkoresursseista.
Jos jossakin verkon osassa on ruuhkaa, pakettien toimitus voi viivästyä, tai ne eivät pääse lainkaan perille asti. Uudemmat interaktiiviset sovellukset ovat erittäin herkkiä siirtoviiveelle ja pakettihävikille, kun taas toisaalta perinteisemmät sovellukset, kuten tiedostojen siirto, kestävät näitä melko hyvinkin.

11.11.2010

Sosiaalisen median yleisiä haasteita ja ratkaisuja

Sosiaalisen median haasteita ja ratkaisuja, jotka on huomannut heränneen seminaareissa käydyissä keskusteluissa, koskien sosiaalisen median käyttökelpoisuutta. Seuraavassa esitellään näitä haasteita ja ratkaisuja.

Internet-yhteys ei toimi: Perinteiset pc-ohjelmat toimivat ilman internetyhteyttäkin, sosiaalisen median ohjelmistot tarvitsevat toimiakseen internetyhteyden. Yhä useammat www-palvelut tarjoavat nykyään mahdollisuuden offline-työskentelyyn, jolloin tallentaminen tehdään väliaikaisesti käyttäjän omalle tietokoneelle, internet-yhteyden löydyttyä voidaan tieto siirtää internetiin.

Palvelu ei toimi: Palveluntarjoajan palvelin voi olla nurin, siinä voi olla käyttökatkoja, jotka haittaavat merkittävästi palvelun käyttökokemusta. Jos palvelu on nurin niin palvelun sisältöihinkään ei pääse käsiksi, toisaalta aineistot ovat usein myös käyttäjän omalla tietokoneella. Joissakin sosiaalisen median palveluissa sisällöstä voidaan ottaa varmuuskopio myös käyttäjän omalle koneelle.

Monelle sosiaalisen median palvelulle on myös olemassa jokin korvaava palvelu. Varmuuskopiointi ja kilpailevat palvelut eivät tietenkään mahdollista pääsyä samoihin (samojen henkilöiden) kollektiivisiin sisältöihin, mutta toisaalta henkilöt voivat sopia käyttävänsä vain tiettyjä palveluja keskenään. Suositellut ja tunnetut palvelut ovat hyviä tällaisissa tilanteissa, käyttökatkokset ovat niissä harvinaisia ja ne eivät yleensä kestä kauaa.

Sisällöntuotanto on sosiaalisen median palveluissa usein prosessimaista eikä niinkään lineaarista. Jos palvelu ei toimi niin on mahdollista tehdä jotain muutakin, tai tallentaa tuotokset väliaikaisesti omalle koneelle. Tässä on sama ajatus kuin sähköpostiviestin kirjoitus sinä aikana kun matkustaa junassa, internet-yhteyttä ei ole saatavilla, mutta teksti voidaan kirjoittaa muistiin ja lähettää internet-yhteyden löydyttyä.

Vandalismi: Monet sosiaalisen median palvelut ovat kenen tahansa muokattavissa. Esimerkiksi Wikipedian artikkeleita voidaan muokata kenen tahansa toimesta, jolloin jotkut yksilöt muuttavat tietoja vääriksi tai poistavat ne kokonaan. Aiemmat tilanteet voidaan tosin palauttaa historialokin avulla. Sosiaalisen median avoimuutta voidaan myös rajoittaa, esimerkiksi Facebookissa käyttäjät voivat määritellä tuottamilleen sisällöille erilaiset näkyvyydet, jolloin valitut käyttäjäryhmät pääsevät niihin käsiksi ja muut eivät.

”Tekijyys”: Sosiaalinen media on varsin avointa. Sisältöjä on voidaan helposti saada, jakaa ja kopioida, toisaalta niitä voidaan käyttää tarkoituksissa, joihin alkuperäinen tekijä ei niitä halunnut. Kollektiivisesti tuotettujen sisältöjen kohdalla on toisinaan vaikea määritellä kenen tekijänoikeutta onkaan loukattu. Ratkaisutapana tähän on esimerkiksi Creative Commons –lisenssi, jonka avulla voidaan määritellä mitä osia aineistosta voidaan levittää tai kopioida, millä tavoilla ja mihin tarkoituksiin.

10.11.2010

Pidä Internetin selailu omana tietonasi

Yksityisyys tuntuu olevan yhä vaikeammin saavutettavissa nykypäivän julkisten tietokantojen, valvontakameroiden ja sosiaalisten verkkoyhteisöjen aikakaudella. Internetin luonteesta johtuen tietokoneen muut käyttäjät näkevät melko helposti, mitä olet tehnyt Internetissä, ja sivustot voivat seurata vaivattomasti, millä sivuilla olet vieraillut. Tässä artikkelissa näytän, kuinka Internet Explorer 8 ja InPrivate auttavat pitämään Internetin selailun henkilökohtaisena, erityisesti kun tietokonetta käyttävät muutkin.


Yleensä ei ole juurikaan väliä, tietääkö joku, millä sivustoilla olet käynyt. Kaikkihan nyt katsovat puhuvia kissoja YouTubessa. Et kuitenkaan välttämättä halua paljastaa, missä käyt, kun hoidat pankkiasioita julkisella tietokoneella, hankit rakkaallesi syntymäpäivälahjaa tai teet töissä jotain, mitä ei pitäisi.

Ennen ainoa tapa peittää jäljet jaetulla tietokoneella oli poistaa koko selaushistoria, mikä kadotti usein asioita, jotka olisit halunnut säilyttää. Internet Explorer tarjoaa muutamia uusia tapoja, joilla olemassa olevaa selaushistoriaa voidaan poistaa manuaalisesti, sekä tavan olla jättämättä jälkiä.

Historian poistaminen manuaalisesti

Kun poistat selaushistorian manuaalisesti Internet Explorer 8:ssa, voit valita, säilytetäänkö tallennettuihin suosikkeihin liitetyt evästeet ja väliaikaistiedostot. Näin voit säilyttää asetukset, jotka olet saattanut valita suosikkisivustoillasi. Voit poistaa sivuhistorian vaikuttamatta suosikkeihisi seuraavilla toimenpiteillä:

1.Napsauta Internet Explorerissa Suojaus-painiketta ja valitse sitten Poista selaushistoria.
2.Valitse Poista selaushistoria -valintaikkunassa Säilytä suosikkien sivustotiedot -valintaruutu.
3.Valitse niiden asioiden valintaruudut, jotka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista.

Selaushistoriasi poistetaan, mutta kaikki suosikkeihisi liitetyt tiedot säilytetään. Jos käytät Internet Explorer 8:aa ensimmäistä kertaa, huomaat, että valintaruudut ovat pysyviä. Internet Explorer 8 muistaa valitsemasi asetukset myös seuraavalla kerralla, kun poistat selaushistoriasi.

Internetin selaaminen jälkiä jättämättä InPrivate-selauksen avulla

Selaushistorian poistaminen käsin on toimiva tapa, mutta InPrivate-selauksen avulla voit selata Internetiä jättämättä tietokoneelle alkuunkaan jälkiä. Näin voit valita, milloin haluat jättää jälkiä ja milloin et. Saat InPrivate-selauksen käyttöön Internet Explorerissa millä tahansa näistä vaihtoehdoista:

•Napsauta Uusi välilehti -painiketta ja valitse sitten Avaa InPrivate-selausikkuna.
•Napsauta Suojaus-painiketta ja valitse sitten InPrivate-selaus.
•Paina Ctrl+Shift+P.

Kun aloitat InPrivate-selauksen, Internet Explorer avaa uuden ikkunan. Sivuja selatessasi Internet Explorer 8 laittaa evästeet, väliaikaistiedostot ja muut historian palaset syrjään. Kun suljet selausikkunan, kaikki nämä tiedot poistetaan. Pidä tämä mielessä, jos käytät julkista tietokonetta lentokentällä ja kuulet viimeisen kuulutuksen lennolle. Käytä pari ylimääräistä sekuntia InPrivate-ikkunan sulkemiseen.

Miksei InPrivate hankkiudu tiedoista eroon saman tien? InPrivate joutuu tallentamaan istunnon ajaksi tiettyjä asioita, jotta sivustot toimisivat oikein niitä selatessasi. Esimerkiksi monet sivut seuraavat evästeiden avulla sivustossa tekemiäsi valintoja, asetuksia ja muita asioita. Jos muutat sivuston asetusta selausistunnon aikana, InPrivate muistaa muutokset istunnon aikana, mutta tuhoaa tiedot, kun suljet ikkunan. Kun palaat sivustolle seuraavan kerran, alkuperäisiin asetuksiisi ei ole koskettu.

InPrivate-selauksella voidaan tarkastella mitä tahansa sivustoa, jolle et halua jättää historiatietoja. Käytän sitä, kun hoidan pankkiasioitani töissä. Olen melko varma, ettei verkonvalvojia kiinnosta, mitä pankkia käytän, mutta en silti halua jättää pankkiasioistani tietoja tietokoneelleni. Huomaa: Jos käyt sivustossa vain InPrivate-selauksen kautta, joudut syöttämään käyttäjänimet, salasanat ja muut tiedot joka kerta kun käyt sivustossa, kuten minä teen pankkiasioideni kanssa. Mutta tarkoitushan onkin selata jättämättä mitään jälkiä, eikös?

Lähde: Microsoft

8.11.2010

Oikeuttaako muutto purkamaan määräaikaisen sopimuksen?

Onko muutto toiselle paikkakunnalle riittävä peruste purkaa vaikkapa laajakaistaliittymän vuodeksi solmittu sopimus kesken kauden? Asiaa on lähestyttävä sosiaalisen suoritusesteen ja sopimusehtojen kohtuullisuusarvioinnin kautta.

Määräaikaiset sopimukset ovat yleistyneet erityisesti viestintäpalveluiden, kuten matkapuhelinliittymien ja laajakaistojen kaupassa. Usein määräaikaisen sopimuksen valitseminen on houkutteleva valinta, ja siihen liittyy monesti erilaisia etuja asiakkaalle. Perusperiaate on, että määräaikainen sopimus sitoo molempia osapuolia, eikä sitä voi hevin purkaa. Tämän periaatteen ohi kuitenkin ajavat tietyt oikeusperiaatteet, kuten heikomman suoja ja sopimuksen kohtuullisuus.

Kohtuuton tilanne voi oikeuttaa sopimuksen purkuun

Usein määräaikaisen sopimuksen saa purkaa vain ns. sosiaalisen suoritusesteen nojalla. Yleensä sosiaaliseksi suoritusesteeksi mainitaan sairaus, työttömyys tai muu yllättävä muutos maksukykyyn. Eri lakien esitöistä ei ole löytynyt esimerkkejä näistä muista syistä, joten ne ovat jääneet pitkälti ratkaisukäytännön varaan.

Kyseeseen voi tulla myös muunlainen kohtuuttomuus. Esimerkiksi muutto voi olla tällainen syy, vaikka siitä ei suoraan aiheutuisikaan maksuvaikeuksia. Uutta kytkykauppalakia koskevassa hallituksen esityksessä rinnastetaan muutto ulkomaille sosiaaliseen suoritusesteeseen, mikä näin ollen tarjoaisi mahdollisuuden purkaa määräaikaisen sopimuksen. Kuluttajan kannalta muutto kotimaassa ei kuitenkaan eroa ulkomaille muuttamisesta, jos uudessa asuinpaikassa ei voi palvelua hyödyntää.

Laajakaistasopimuksesta rahalla irti

Yritykset suhtautuvat määräaikaisten sopimusten purkuun sosiaalisen suoritusesteen nojalla nihkeästi. Usein ainoastaan sairaus tai työttömyys hyväksytään perusteeksi. Kuluttajavirasto sai käsiteltäväkseen tapauksen, jossa Welho Oyj veloitti 99 euron purkumaksun kuluttajalta, joka irtisanoi 12 kuukauden määräaikaisen sopimuksen muuton takia. Kuluttaja muutti paikkakunnalle, jonne yritys ei toimita palveluita.

Vaikka muutto ei täyttäisikään kaikilta osin sosiaalisen suoritusesteen edellytyksiä, sitä voidaan joissain tapauksissa pitää olosuhdemuutoksena, jonka takia sopimuksessa pysyminen olisi kohtuutonta kuluttajalle. Kun laajakaistaa ei uudessa kodissa enää voi lainkaan käyttää, on kohtuutonta, että palvelusta joutuu silti maksamaan. Käytännössä kuluttaja joutuisi maksamaan samaan aikaan myös toisesta liittymästä, jos mielisi käyttää uudessa kodissaan verkkoyhteyttä. Jos sopimustasapaino keikahtaa tällä tavoin kuluttajasopimuksissa ääripäähän elinkeinonharjoittajan hyväksi, on sopimus tulkittava kohtuuttomaksi.

Purkamisoikeus ratkaistava aina tapauskohtaisesti

Kohtuuttomuutta on pohdittu mm. asuinhuoneiston vuokraamiseen liittyvissä tapauksissa. Asiaa koskeva lainkohta osoittaa hyvän keskitien sille, milloin määräaikainen sopimus olisi purettavissa: ratkaisut tulee tehdä tapauksittain, olosuhdemuutoksen tulee olla huomattava ja ennakoimaton, ja kohtuuttomuuden poistamiseksi ei ole muuta keinoa. Kyseessä oleva laajakaistaa koskeva tapaus on malliesimerkki tilanteesta, jossa pitäisi soveltaa tapauskohtaista arviointia. Yrityksellä voi toki olla listahintaisia vakiokorvauksia käytössään, mutta tapauksen olosuhteiden tulisi aina vaikuttaa korvauksen lopulliseen määräytymiseen. Vapautuminen sopimuksesta korvauksetta tulisi sallia sosiaalisen suoritusesteen tapauksessa, mutta jos kyseessä on muunlainen kohtuuttomuus, voidaan periä kohtuullinen vahingonkorvaus. Jos sopimukseen kuuluu esimerkiksi laitteita, kuten digiboksi tms., on mahdollista periä myös kohtuullinen korvaus laitteiden arvosta – jälleen tapauskohtaisesti.

Lähde: Kuluttajavirasto

5.11.2010

Lahjakortti ei lohduta, kun nettiyhteys katkea


TeliaSoneran lähettämä Helpson-lahjakortti oli asiakkaille laiha lohtu internet-yhteyden katkeamisesta. Virheen selvittämisestä ja korvaamisesta ei saa antaa harhaanjohtavaa kuvaa. Laajakaistan käyttöopastuksen puolestaan tulisi kuulua perus asiakaspalveluun.

Soneran verkossa tehty reitittimen päivitys- ja huoltotyö aiheutti käyttökatkon. TeliaSonera Oyj toimi kuluttajien kannalta sopimattomasti, kun se lähetti katkon jälkeen asiakkailleen lahjakortin maksulliseen Helpson-tukipalveluun. Kuluttajien saamassa lahjakortissa viitattiin sattuneeseen käyttökatkoon ja pahoiteltiin tapahtunutta. Tästä sai helposti sen kuvan, että lahjakortissa oli kyse käyttökatkoksen hyvittämisestä.

Viestintämarkkinalain mukaan kuluttajilla on kuitenkin oikeus rahalliseen vakiokorvaukseen tietyissä
palvelun viivästys- ja virhetilanteissa. Viestintäpalvelun tarjoaja ei voi täyttää lakisääteistä korvausvelvollisuuttaan lahjakorteilla. Viestintäpalvelun virhetilanteissa kuluttajilla on oikeus reklamaation tekemiseen ja palveluntarjoajalla velvollisuus virheen selvittämiseen.

Käyttöopastus osa palvelun hintaa

Viestintäpalvelut ovat välttämättömyyspalveluja, jolloin palvelun toimivuus ja siihen liittyvä tekninen asiakastuki ovat käyttäjän kannalta erityisen tärkeitä. Kun asiakas tekee laajakaistasopimuksen operaattorin kanssa, käyttöopastuksen on oltava osa sopimusta ja sisällyttävä asiakkaan ostaman viestintäpalvelun hintaan. Viestintäpalveluiden teknisten ongelmien selvittäminen ja asiakasreklamaatioiden käsittely kuuluu operaattorin tehtäviin ja vastuulle. Helpson-tukipalvelu ei voi auttaa verkossa olevan vian korjaamisessa, vaan se tarjoaa apua ongelmiin, jotka liittyvät esimerkiksi verkkopäätteen asetuksiin tai käyttöön.

Lahjakortti antoi harhaanjohtavan kuvan sekä Helpson-tukipalvelun sisällöstä että kuluttajien oikeudesta hyvitykseen verkkopalvelun käyttökatkon perusteella. Yritykselle huomautettiin, ettei viestintäpalvelun viivästys- tai virhetilanteen selvittämisestä ja korvaamisesta tai yrityksen lakisääteisestä velvollisuudesta antaa käyttöopastusta saa antaa harhaanjohtavia tietoja asiakkaille.

Kerro onko sinulla ollut ongelmia operaattorin kanssa ja miten operaattori hoiti ne kuntoon?

Lähde: Kuluttajavirasto

4.11.2010

Langattomana surffailevakin ansaitsee laadukkaan yhteyden

Internet-liittymää hankittaessa liittymän nopeus on keskeisimpiä valintaperusteita. Kuluttajavirastoon tulleiden ilmoitusten perusteella kuluttajat saavat kuitenkin yhä langattomien, matkaviestinverkossa tarjottavien liittymien nopeudesta harhaanjohtavaa tietoa.

Langattoman laajakaistaliittymän todellinen nopeus osoittautuu monesti joksikin aivan muuksi kuin on luvattu. Kun palvelun laatua ja ominaisuuksia ei kaikilta osin ole määritelty selkeästi, on vaikeaa arvioida, milloin palvelussa on todellinen virhe. Kuluttajien on käytännössä ollut hankalaa vedota palvelun virheeseen ja vaatia oikeuksiaan.

Laajakaistaliittymistä yleisimpiä ovat edelleen kiinteän verkon laajakaistaliittymät. Matkaviestinverkon liittymiä on viime vuoden aikana otettu yhä enemmän ja myös ongelmat ovat näkyneet selvästi lisääntyneinä yhteydenottoina kuluttajaviranomaisille eri puolilla Suomea. Liittymiä on paikoin myyty reippaasti suhteessa käytettävissä olevaan kapasiteettiin, peittoaluekartat eivät ole olleet riittävän tarkkoja tai myyjä on muutoin antanut liian pitkälle meneviä yleisluontoisia lupauksia peittoalueesta.

Kuluttajavirasto lähetti toimialalle linjauksen laajakaistaliittymien markkinoinnista ja sopimusehdoista kesäkuussa 2008. Yksittäisten operaattoreiden kanssa on käyty tämän jälkeen neuvotteluja. Samanaikaisesti vireillä on ollut lainsäädäntömuutoksia, joiden on myös odotettu parantavan tilannetta.

Kaikille tarjottava yhteysnopeus yhteen megabittiin

Eduskunta hyväksyi vastikään lakimuutoksen, jonka perusteella kaikelle kansalle tarjottava kohtuuhintainen yhteysnopeus määriteltäisiin jatkossa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Ensi vaiheessa internet-yhteyden nopeus voitaisiin nostaa yhteen megabittiin sekunnissa, ja myöhemmin asetuksella nostaa teknistä kehitystä seuraten.

Yleispalveluvelvoitteeseen liittyvässä uudessa asetuksessa voidaan nyt määritellä myös kohtuullinen vaihteluväli toteutuville nopeuksille yleispalvelussa. Perusteluissa mainittiin, että jatkossa on perusteltua asettaa liittymille vähimmäisnopeus, jolloin esimerkiksi 25 prosentin tilapäistä keskiarvon alitusta nopeudessa voisi pitää hyväksyttävänä.

Yleispalvelua koskevalla sääntelyllä on tarkoitus varmistaa puhelin- ja tiedonsiirtopalveluiden tarjonta koko maassa. Viestintävirasto päättää yleispalveluyritysten nimeämisestä tietyille alueille. Viestintävirasto on nimennyt yleispalveluyritykset viimeksi maaliskuussa 2009, mutta nyt tehty muutos edellyttää nimeämistarpeiden uudelleenarviointia.

Välttämätöntä on kuitenkin se, että yhteysnopeudet myös todellisuudessa vastaavat luvattua tai yleispalveluvelvoitteen mukaista nopeutta. Nykyinen palvelutaso ei aina etenkään langattomissa yhteyksissä ole vastannut luvattua, eikä palvelutasoa ole määritelty riittävällä tavalla sopimusehdoissa.

Lähde: Kuluttajavirasto

3.11.2010

Nettiliittymä voi olla oikukas matkakumppani

Yhä useampi pakkaa matkalle mukaan kannettavan tietokoneen. Netin käyttö ulkomailla voi kuitenkin johtaa jättilaskuihin.

Liikkuvan laajakaistayhteyden avulla matkailija voi tien päällä pitää yhteyttä tuttuihin, hoitaa asioita ja hankkia viihdykettä. Sitä ei kuitenkaan välttämättä voi tehdä samaan hintaan kuin kotimaassa. Kuukausimaksu ei nimittäin ole toistaiseksi kattanut tiedonsiirtoa Suomen rajojen ulkopuolella.

Suomalaisiin hintoihin verrattuna ulkomailla perittävät tiedonsiirtomaksut ovat huomattavasti korkeampia. Siksi myös laskut kasvavat toiseen suuruusluokkaan. Lyhyestäkin surffailusta voidaan periä tuhansia euroja.

Hypähdyksiä vierasiin verkkoihin voi tapahtua myös kotimaassa. Kriittisiä paikkoja ovat Suomen ja naapurimaiden väliset raja- ja merialueet.

Rajoitukset selviksi

Yllätyslaskuja ei voi laittaa vain asiakkaan piikkiin. Operaattoreiden on tehtävä asiakkaalle selväksi, mitä hänen maksamaansa pakettihintaan sisältyy ja mitä ei. Siksi markkinoinnissa pitää kertoa selvästi, jos tiedonsiirto ulkomailla ei kuulu kuukausimaksuun. Lisäksi operaattorin on ilmoitettava tiedonsiirron hinnat hinnastossa. Asiakkaille on myös annettava tietoa tiedonsiirtopalveluita koskevista estopalveluista ja verkonvalintatoiminnoista. Positiivista on, että osa operaattoreista on kytkenyt tiettyihin liittymiin automaattisesti ulkomaankäytön eston.

Asiakkaille on myös annettava ohjeet siitä, miten he voivat välttää ongelmat raja-alueilla. Käytännössä se tapahtuu poistamalla kannettavan asetuksista automaattinen vahvimman verkon valinta. Verkon valinta-asetus kannattaa muuttaa manuaaliseksi ja vaihtaa kotiverkoksi oman operaattorin matkapuhelinverkko.

Hinnat tulossa alas?

Korkeisiin tiedonsiirtomaksuihin ulkomailla on tulossa helpotusta. EU:ssa on päätetty alentaa ulkomailla soitetuista ja vastaanotetuista puheluista perittävien maksujen hintakattoa. Myös tekstiviesteille esitetään vastaavaa hintakattoa.

Tiedonsiirtomaksuille asetetetaan puolestaan hintakatto tukkutasolla, eli kattoa sovelletaan operaattoreiden toisiltaan perimiin hintoihin. Sen lopullinen vaikutus kuluttajilta perittäviin hintoihin jää nähtäväksi.

Lähde: Kuluttajavirasto

2.11.2010

Unelma tietoyhteiskunnasta

Suomi haluaa tietoyhteiskuntakehityksen edelläkävijäksi – mistä kiikastaa? Jos kuluttajalta kysytään, niin hyvin perusasioista: palvelujen laadusta, markkinoinnin epäselvyydestä, sopimusten muutostilanteiden jäykästä hoitamisesta, laskutussotkuista ja hankaluuksista hoitaa niitä asiakaspalvelussa. Pahimmillaan kokemukset tietoyhteiskunnasta ovat olleet kafkamaisia: kuolleenkaan henkilön määräaikaista sopimusta ei ole saatu purettua tai asiakas on joutunut maksamaan saadakseen yrityksen virheen korjatuksi.

Sekä työ- ja elinkeinoministeriön vetämässä kuluttajapoliittisessa ohjelmassa että liikenne- ja viestintäministeriön vetämässä arjen tietoyhteiskuntaohjelmassa käyttäjän aseman vahvistaminen on yksi
sovituista hankkeista. Tarkoituksena on laatia yhdessä toimintaohjelma kuluttajan aseman parantamiseksi
viestintäpalveluiden tarjonnassa.

Käyttäjälähtöisyys - juhlapuheista liiketoiminnan ytimeen

Monet ohjelmaan kirjattavat ongelmat ovat sellaisia, etteivät kuluttajaviranomaiset pysty niitä yksin ratkaisemaan tai pelkästään valvonnan keinon hoitamaan. Jos käyttäjän asemaa halutaan todella parantaa ja nostaa palveluinnovaatioiden keskiöön – kuten monissa ohjelmissa julistetaan – on ajattelua muutettava ja tahtoa löydyttävä monessa muussakin toimintaympäristössä kuin kuluttajapolitiikan toimijoiden keskuudessa.

Yleisesti tunnustetaan, että käyttäjän aseman huomioiminen on välttämätöntä, koska ilman sitä ei synny markkinoille luottamusta. Ilman luottamusta ei puolestaan synny riittävästi uutta liiketoimintaa ja kilpailukykyä.

Epäselvempää on ehkä ollut, mitä tämä luottamus käytännössä tarkoittaa ja mitä sen syntyminen edellyttää. Muun muassa näistä ajankohtaisista asioista on kysymys. Jos nämä olisivat kunnossa, tietoyhteiskuntakehitykseen saataisiin vauhtia.

Lähde: Kuluttajavirasto

1.11.2010

Tietoyhteiskunnan perusideat

Yleisesti esitetään, että tietoyhteiskunta on tietojen hankkimisen, viestimisen, vuorovaikutuksen, opettamisen ja oppimisen yhteiskunta. Usein sen todetaan olevan erityisesti digitaalisessa muodossa markkinoitavan viihteen yhteiskunta. Sen perusideaan kuuluu jäsenten omaehtoinen aktiivisuus, osallistuva kansalaisuus. Lisäksi tietoyhteiskunnalle on ominaista lähes kaikkeen toimintaan liittyvä kaupallisuus, yrittäjyys ja kilpailuhenkisyys. Kaupallisuutta perustellaan yleensä sillä, että ilman kaupallisuutta tekniikka ei kehity.

Kun puhutaan yhteiskunnasta, tarkoitetaan useimmiten ihmisten organisoitua yhteiseloa. Yhteiskunnan käsite jo sinänsä edellyttää yhteistoimintaa, yhteen hiileen puhaltamista. Keskeisiä ovat yhteisöllisyys ja kansalaiskeskustelu erilaisten intressiryhmien – keskusteluryhmien, nettiyhteisöjen sekä teema- ja vaikutusryhmien – välillä, samoin yksityisten kansalaisten suora yhteydenpito ja sähköinen asiointi lähi- ja etähallinnon kanssa. Esimerkiksi monet kunnat harjoittavat jo nyt arkipäivän osallistuvaa ennakointia eli julkaisevat esityslistat ja pöytäkirjat eri hallintokuntien kokouksista, keräävät kansalaisaloitteita sekä pyytävät kommentteja vireillä oleviin suunnitelmiin jo niiden valmisteluvaiheessa.

Yhteyttä voi pitää reaaliajassa, esimerkiksi internetin avulla, myös maapallon etäisimpään kolkkaan. Internet onkin yksi tietoyhteiskunnan peruspilareista, sillä se toimii sekä tietovarastona että tiedon välittäjänä. Tietotekniikkaa käytetään entistä enemmän myös elämysten hakemiseen erilaisten musiikki-, kuva-, peli- tai videolaitteiden avulla.

Tietoyhteiskunta rakentuu sähköisten toimintojen ja virtuaalikulttuurin pohjalle. Sähköiset yhteydet mahdollistavat tietoverkoiksi kytkettyjen tietokoneiden avulla etätyön tekemisen sekä ”etäläsnäolon” ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen yli maiden rajojen esimerkiksi videoneuvottelulaitteiden avulla. Samalla on todettava, että etätyön tekemisen mahdollisuus koskee käytännössä vain hyvin pientä osaa kaikista tarjolla olevista työtehtävistä. Tietoyhteiskunnan kehityksen kannalta toiminnallisesti keskeisinä asioina pidetään etenkin monialaista luovuutta ja innovatiivisuutta, verkottumista sekä yrittäjyyttä ja kansainvälistymistä.

Tietoyhteiskunnan olemuksen ymmärtämiseksi on lisäksi tärkeää tiedostaa, että henkinen kulttuuri – tieteet, taiteet ja uskonnot – muokkaa ihmisten ja yhteiskuntien ihanteita, aatteita ja arvoja. Teknologiassa luova ihminen soveltaa tieteen tuloksia keksinnöiksi. Keksinnöt ilmenevät tuotteina, jotka muokkaavat rakennettua ympäristöä ja luontoa sekä kuluttavat aina myös uusiutumattomia luonnonvaroja. Nämä kaksi kulttuurin puolta, henkinen ja aineellinen, sitoutuvat ihmismielessä arvojen kautta vuorovaikutteiseksi kokonaisuudeksi.