Nuorten netiketti - muista omat oikeutesi netissä

Netti on mahtava juttu! Netissä on mukava hengailla kavereiden kanssa, etsiä tietoa, pelailla, tutustua uusiin ihmisiin ja vaihtaa ajatuksia. Jokaisella on myös netissä oikeuksia, joita ei saa loukata. Lue nämä oikeudet ja pohdi, käytätkö sinä nettiä fiksusti ja turvallisesti.

Verkkokaupan perustaminen - lue tämä ennen perustamista

Ohjelmiston valitseminen. Ensimmäiset tärkeät päätökset on tehtävä jo suunnitteluvaiheessa. Tärkeimpien joukossa on verkkokaupan takana pyörivän ohjelmiston valitseminen.

Kotisivujen teko

Ohessa on lyhyt katsaus nettisivujen luomiseen. Tälle sivulle listasin asioita joita vaaditaan ja joista on lähdettävä liikkeelle. Jos olet aloittelija ja HTML-koodi sinulle ei ole tuttua, niin listasin myös useita paikkoja, josta saa hyvännäköisiä nettisivuja ilmaiseksi!

Perustietoa informaatioteknologiasta

Internet on maailmanlaajuinen tietoliikenneverkko, jonka tunnetuin käyttömuoto on www eli web (World Wide Web). Vaikka vasta www teki internetistä suuren yleisön tunteman ja käyttämän, www on siis vain osa internetiä.

Mikä on internet?

Tarkalleen ottaen internet on kansainvälinen tietokoneverkosto, joka on muodostettu tiedonvälitystä varten. Nimi "internet" tulee sanoista international eli kansainvälinen ja network eli verkko tai verkosto.

2.6.2011

Verkkoaineiston ja julkaisujen sähköinen käyttö kouluissa

Tekijänoikeusjärjestö Kopioston uusi digitaalisen käytön lupa ratkaisee monia opetuksen tekijänoikeuskysymyksiä. Luvan myötä oppilaitokset voivat skannata painettuja julkaisuja sekä kopioida internetissä olevaa aineistoa opetuksen lisämateriaaliksi.

”Kopiosto on digitaalisen, verkossa tapahtuvan tiedonvälityksen eturintamassa. Tämän vuoksi pyrimme osaltamme antamaan parhaat mahdolliset edellytykset käyttää laillisesti digitaalista materiaalia opetustilanteissa. Nyt markkinoitava lupa on askel eteenpäin tässä tavoitteessa”, Kopioston toimitusjohtaja Pekka Rislakki sanoo. ”Luvan hankinta on oppilaitoksille täysin vapaaehtoista”, Rislakki lisää.

Digitaalisten aineistojen käyttö opetuksessa on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Kopioston tuoreen tutkimuksen mukaan peruskouluissa ja lukioissa skannataan vuosittain lähes miljoona sivua tekijänoikeuden suojaamista teoksista. Kun jokainen skannattu sivu jaetaan keskimäärin 21 oppilaalle, nousee skannauksen kokonaisvolyymi noin 18 miljoonaan sivuun vuodessa. Tutkimus osoittaa, että oppilaitoksissa on kasvava tarve luparatkaisulle, joka huomioisi uudet teosten käyttötavat.

Uusien tietoteknisten laitteiden, kuten dokumenttikameran ja älytaulun saapuminen oppilaitoksiin on herättänyt kysymyksiä siitä, miten eri sisältöjä saa niissä käyttää. Yleinen ongelma on myös se, saako PowerPoint-esitykseen skannata kuvan oppikirjasta tai käyttää osaa kustantajan nettisivun sisällöstä. Kopioston luparatkaisu, joka perustuu muissa Pohjoismaissa hyväksi havaittuun malliin, mahdollistaa edellä mainitut käyttötavat.

Kopioston digitaalisen käytön lupa tarjoaa vastauksia opettajien arkeen. Lupa mahdollistaa sen, että opettajat ja oppilaat voivat skannata painettuja julkaisuja sekä kopioida internetissä olevaa aineistoa. Luvan myötä kotimaisia ja ulkomaisia aineistoja voi käyttää niin opetuksessa, tutkimuksessa kuin opinnäyte- ja harjoitustöissäkin. Digilupa mahdollistaa myös aineistojen välittämisen etäopetuksessa. Tekijänoikeuden suojaamia julkaisuja hyödyntävän oppitunnin voi välittää suljetun tietoverkon kautta esimerkiksi tv-kuvana tai tallentaa opetusryhmän myöhemmin käytettäväksi.

Kopiostolla on valtuudet tekijöiltä ja kustantajilta kattavien tekijänoikeusratkaisujen tarjoamiseen oppilaitoksille. Kopiosto toimii myös niin sanotun sopimuslisenssin nojalla. Sopimuslisenssi on tekijänoikeusjärjestölle laissa annettu mahdollisuus tarjota teosten massakäyttötilanteisiin laajoja, keskitettyjä käyttölupia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tekijänoikeusjärjestö voi myöntää lupia muidenkin kuin edustamiensa tekijöiden puolesta. Oikeudenomistajalla on kuitenkin aina oikeus kieltää teoksensa käyttö, ja hänellä on myös oikeus saada käytöstä korvaus. Opetus on eräs tärkeimpiä sopimuslisenssin käyttöalueita. Vuoden 2005 tekijänoikeuslain uudistus laajensi sopimuslisenssin koskemaan myös teosten digitaalista käyttöä kouluissa.

Kopioston tavoitteena on helpottaa teosten käyttöä oppilaitoksissa ja turvata tekijöiden ja kustantajien oikeudet digitalisoituvassa ympäristössä. Uuden digiluvan myötä teosten oikeudenomistajat saavat heille kuuluvan korvauksen siitä, että heidän teoksiaan kopioidaan ja jaetaan opetuksessa.

Internetliikenne nelinkertaistuu vuoteen 2015 mennessä

Vuonna 2015 kaikilla on yli kaksi laitetta, joilla olla yhteydessä verkkoon ja joka sekunti katsotaan miljoona minuuttia nettivideota

Cisco ennustaa internetliikenteen nelinkertaistuvan vuoteen 2015 mennessä. Syynä kasvuun on se, että maapallolla on tuolloin yli 15 miljardia laitetta, joilla pääsee verkkoon. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi tabletit, älypuhelimet sekä nettiyhteydellä varustetut televisiot. Kasvua vauhdittavat myös internetiä käyttävien ihmisten määrän kasvu, internetvideoiden katsominen sekä laajakaistayhteyksien nopeutuminen.

Ciscon ennusteet perustuvat vuosittain julkaistavaan Visual Networking Index (VNI) -ennusteeseen, joka tehtiin nyt viidennen kerran. Sen mukaan internetliikenne saavuttaa 966 exatavun tai lähes zettatavun rajan vuoteen 2015 mennessä. Pelkän internetliikenteen kasvun arvellaan olevan vuonna 2014-2015 200 exatavua, mikä on enemmän kuin vuoden 2010 koko internetliikenne.

Internetliikenteen kasvua vauhdittavat laite- sekä käyttäjämäärän lisääntyminen. Vuoteen 2015 mennessä maailmassa on jo yli kolme miljardia internetin käyttäjää, mikä vastaa yli 40 prosenttia koko maailman väestöstä. Vuonna 2010 internetiin pääsi 7,3 miljardista laitteesta, kun vuonna 2015 on jo lähes 15 miljardia nettiyhteydellä varustettua laitetta.

"Vuonna 2015 maailmassa on jo niin paljon internetyhteydellä varustettuja laitteita, että niitä riittää jokaiselle maapallon asukkaalle yli kaksi. Viime vuonna PC-laitteet tuottivat 97 prosenttia kaikesta internetliikenteestä, kun vuonna 2015 niiden osuus on enää 87 prosenttia. Tablet-laitteiden, älypuhelinten ja nettiyhteydellä varustettujen televisioiden merkitys tulee siis olemaan huima", kertoo Suomen Ciscon TelePresence Techonology -yksikön maajohtaja Owe Ekman.

Video vauhdittaa kasvua
Myös internetvideoiden määrä jatkaa kasvuaan ja ruokkii samalla internetliikenteen kasvua.

"Vuonna 2015 netissä katsotaan miljoona videominuuttia joka sekunti, eli 674 vuorokauden verran videota joka sekunti. Tuolloin jopa 1,5 miljardia ihmistä lataa ja katsoo nettivideoita, kuukausittain kolme miljardia minuuttia videoita. Jos yksi ihminen katsoisi tuon kaiken, hän voisi istua videoiden äärellä 5,7 miljoonaa vuotta", toteaa Ekman.

Lyhyiden videoklippien (esim. YouTube) rinnalla myös pidempien videoiden, kuten ohjelmien tai elokuvien (esim. Voddler, Elisa Viihde ja Sonera Koti TV) määrä kasvaa. Viime vuonna pidempien videoiden määrä synnytti jo kolme kertaa enemmän internetliikennettä (2,7 exatavua) kuin lyhyiden videopätkien katselu (1,1 exatavua).

Laajakaista nopeutuu ja mobiilikäyttö kasvaa
Verkkoliikenteen kasvua ruokkii myös laajakaistayhteyksien nopeutuminen. Laajakaistayhteyksien nopeus on jo kaksinkertaistunut vuoden 2009 3,5:stä vuoteen 2010 mennessä 7:ään Mbps:iin ja sen arvoidaan edelleen nousevan 28 Mbps:iin vuoteen 2015 mennessä. Vuoteen 2015 mennessä 68 prosenttia kaikista laajakaistayhteyksistä on nopeampia kuin 5 Mbps, mikä merkitsee 41 prosentin kasvua nykyiseen.

Myös mobiilin internetliikenteen määrä kasvaa huimasti, sillä sen arvioidaan kasvavan 26-kertaiseksi vuodesta 2010 vuoteen 2015 mennessä. Tuolloin mobiilidatan määrä on 6,3 exatavua kuukaudessa ja 75 exatavua vuodessa. Mobiilivideoiden määrä tulee olemaan 66 prosenttia kaikesta mobiililiikenteestä vuonna 2015.

"Samalla, kun kuluttajat draivaavat internetliikenteen kasvua, myös yritysten internetliikenne kasvaa kolminkertaiseksi vuodesta 2010 vuoteen 2015. Tällöin saavutetaan 10,1 exatavua kuukaudessa. Erityisesti video- ja virtuaalineuvotteluiden määrä kasvaa rajusti, ennusteen mukaan se kuusinkertaistuu vuoteen 2015 mennessä", Ekman kertoo.

Ciscon VNI-ennuste perustuu riippumattomiin ennusteisiin ja tutkimuksiin sekä Ciscon omiin arvioihin mobiilisovellusten käytöstä ja liikennenopeuksista.