Nuorten netiketti - muista omat oikeutesi netissä

Netti on mahtava juttu! Netissä on mukava hengailla kavereiden kanssa, etsiä tietoa, pelailla, tutustua uusiin ihmisiin ja vaihtaa ajatuksia. Jokaisella on myös netissä oikeuksia, joita ei saa loukata. Lue nämä oikeudet ja pohdi, käytätkö sinä nettiä fiksusti ja turvallisesti.

Verkkokaupan perustaminen - lue tämä ennen perustamista

Ohjelmiston valitseminen. Ensimmäiset tärkeät päätökset on tehtävä jo suunnitteluvaiheessa. Tärkeimpien joukossa on verkkokaupan takana pyörivän ohjelmiston valitseminen.

Kotisivujen teko

Ohessa on lyhyt katsaus nettisivujen luomiseen. Tälle sivulle listasin asioita joita vaaditaan ja joista on lähdettävä liikkeelle. Jos olet aloittelija ja HTML-koodi sinulle ei ole tuttua, niin listasin myös useita paikkoja, josta saa hyvännäköisiä nettisivuja ilmaiseksi!

Perustietoa informaatioteknologiasta

Internet on maailmanlaajuinen tietoliikenneverkko, jonka tunnetuin käyttömuoto on www eli web (World Wide Web). Vaikka vasta www teki internetistä suuren yleisön tunteman ja käyttämän, www on siis vain osa internetiä.

Mikä on internet?

Tarkalleen ottaen internet on kansainvälinen tietokoneverkosto, joka on muodostettu tiedonvälitystä varten. Nimi "internet" tulee sanoista international eli kansainvälinen ja network eli verkko tai verkosto.

27.9.2012

Pilvipalveluiden käsitteitä

Infrastructure as a Service (IaaS) tarkoittaa palvelimien ja palvelinsalien ulkoistamista. Kokonaisuuteen sisältyy yleensä verkkoyhteydet, tallennustila, palvelimet ja niiden ylläpito. Infrastruktuuri on perusta, joka mahdollistaa palveluiden tuottamisen ja olemassaolon. Infrastruktuurin kaksi päätehtävää ovat tallennustilan ja laskentatehon tarjoaminen asiakkaille. Yksi suurimmista IaaS-tarjoajista on Amazon Web Services, joka tarjoaa monia tietojärjestelmien ja palveluiden kehittämiseen tarkoitettuja palveluita.

Paas (Platform as a Service) käsittää ohjelmiston ja laitteiston käytön ilman, että laitetta ja sovelluksia on hankittava erikseen. Tähän malliin perustuvat esimerkiksi Microsoft Azure ja IBM LotusLive.

Software as a Service (SaaS) tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna perinteisen lisenssipohjaisen tavan sijasta. Käytöstä maksetaan yleensä käytön laajuuden mukaan. Asiakaskohtaisia tuotantoympäristöjä ei ole, vaan sama tuotantoympäristö palvelee useampaa tai kaikkia asiakkaita. Asiakkaat käyttävät SaaS-ohjelmistoa yleensä Internet-selaimella, joten ohjelman käyttöönotto on käyttäjille helppoa.

Julkinen pilvi tarkoittaa yleisesti webissä käytössä oleva palvelua, jossa asiakkaat ovat jaetussa datakeskuksessa, yleensä kuitenkin vähintään eri virtuaalikoneissa toisistaan erotettuna.

Yksityisessä pilvessä asiakas hyödyntää sovellusten ajamista keskitetysti datakeskuksesta, mutta konesali on omassa hallinnassa tai esimerkiksi palveluntarjoajalta ostettuna vain omaan käyttöön.

Hybridimallissa voidaan yhdistää julkista ja yksityistä pilveä siten, että kriittisin tieto pidetään omilla palvelimilla, mutta vähemmän tärkeät tiedot ja sovellus voidaan ajaa julkisessa pilvessä.

Pilvipalvelun ostajan muistilista:

1. Selvitä lainsäädännön vaatimukset tiedollesi

2. Tieto ja sovellukset kannattaa pitää lähellä asiakkaita vasteaikojan vuoksi

3. Analysoi mitä kannattaa pitää omassa konesalissa ja mitä voi päästä ulos

4. Tarkista yhteensopivuus nykyisten ohjelmistojen kanssa

5. Ostamisen osaamista ja tietoturvaa ei voi ulkoistaa kokonaan

6. Lyhytaikainen sopimus voi olla riski tuotantopalvelimille, jos sovellusta ei voida siirtää kilpailevaan palveluntarjoajan alustalle

Lähde: Tietokone.fi  

26.9.2012

Mikä on SSH?

Shell eli SSH on salattuun tietoliikenteeseen tarkoitettu protokolla. Yleisin SSH:n käyttötapa on ottaa etäyhteys SSH-asiakasohjelmalla SSH-palvelimeen päästäkseen käyttämään toista konetta merkkipohjaisen konsolin kautta. SSH:lla voidaan myös suojata FTP-, HTTP- tai muuta liikennettä, joka toimii samalla tasolla. Rlogin, telnet, rsh, rcp ja rdist suositellaan korvattavaksi SSH:lla, koska näiden yhteydenottotapojen suojaustaso on varsin heikko.

SSH-protokollan ensimmäisen version (SSH1) kehitti vuonna 1995 tekniikan lisensiaatti Tatu Ylönen, joka työskenteli tuolloin tutkijana teknillisessä korkeakoulussa. Sittemmin hän perusti SSH Communications Security -nimisen yrityksen. Tässä jo hieman vanhentuneessa suojauksessa käytettävät algoritmit kuten RSA ja muut ovat osoittautuneet erittäin hyviksi. Myöhemmin SSH1:n yksinkertaista tiedon oikeellisuuden (CRC) tarkistamista on pidetty suojaustasoltaan heikkona. Tämä on kuitenkin kehittynyt SSH2:ssa, jota nykyään suositellaan käytettäväksi.

SSH-asiakasohjelma kuuluu nykyisin useimpien Unix-sukuisten käyttöjärjestelmien oletusasennukseen, ja se on yleensä käytettävissä komentoriviltä komennolla ssh. Windows-koneilla suosittu SSH-etäkäyttöohjelma on PuTTY.

Huomioitavaa salatun yhteyden muodostamisessa

Suojatun liikenteen yksi tärkeimmistä periaatteista on, että mahdollisimman monessa paikassa käytetään mahdollisimman monta erityyppistä algoritmia. Näin krakkeri ei yhden liikenteen suojaukset murrettuaan osaa purkaa samalla keinolla muita yhteyksiä. Siksi SSH-ohjelmissa on hyvin monia käytettävissä olevia algoritmeja. Vaikka tieto, mitä voisit kuljettaa verkon yli, ei olisikaan arkaluontoista, niin on silti suositeltavaa käyttää salattuja yhteyksiä, koska näin suojaat myös salasanasi, toisin kuin telnet-liikenteessä ja tuot lisää suojattua liikennettä verkkoon. Tämä hankaloittaa osittain krakkereita erottamasta arkaluontoista tietoa triviaalisesta informaatiosta.

Vaikka SSH luokitellaan turvalliseksi, siihen liittyy eräitä haavoittuvuuksia, joita voidaan hyödyntää hyökkäyksissä. Ensimmäistä yhteyttä kahden pisteen välille muodostaessa vaihdetaan salausavaimet hyvin heikon salauksen voimin (ks. Potenssiinkorotusalgoritmi). Jos krakkeri käyttää mies välissä -tekniikkaa, niin hän voi lukea myös tulevat yhteydet mitä näiden pisteiden välillä muodostetaan. Tämä ongelma voidaan välttää kuljettamalla salausavaimet perinteisessä postissa tai kuljettamalla avaimet taskussa pisteiden välillä. On ensiarvoisen tärkeää huomioida, ettei tätä ongelmaa ole kuin SSH-1 -protokollaa käytettäessä. SSH-2:ssa avaimien vaihto tapahtuu tietoturvallisesti.

Kannattaa myös muistaa, ettei SSH-putkea kannata muodostaa missä tahansa. Jos et luota ympäristöön, missä olet, älä ota yhteyttä. Jälleen täytyy salausavain saada molempien pisteiden välille ja liian usein ihmiset jättävät palvelimen avaimen koneelle, jolta yhteys muodostettiin. Tämän jälkeen krakkeri voi perustaa oman valepalvelimensa ja varastaa salasanoja muilta saman palvelimen käyttäjiltä aiemmin mainitulla tekniikalla.

SSH-asiakaspääteohjelmia ja palvelinversioita on hyvin monenlaisia. Yhden valmistajan SSH-pääteohjelma ei välttämättä ole yhteensopiva toisen valmistajan palvelinohjelman kanssa, koska asiakasohjelma ei välttämättä tue palvelimen vaatimia suojausalgoritmeja. Tämä on kuitenkin hyvin harvinaista. Yleensä palvelin ja asiakasohjelma ovat yhteensopivia ja todennäköisempää on, että palvelin ja pääteohjelma löytävät yhteisen sävelen. Tätä varten Internet Engineering Task Force, eli lyhyemmin IETF, on luonut standardin SSH:lle.

25.9.2012

Kuka on webmaster?

Webmaster eli verkkovastaava on henkilö, joka vastaa verkkosivustojen kehittämisestä, päivittämisestä ja ylläpidosta. Webmasterin toimenkuva voi vaihdella eri työpaikoilla paljonkin.

Webmaster käyttää työssään eri ohjelmointi- ja kuvauskieliä, joita voivat olla esimerkiksi HTML, XHTML, CSS, Java, Perl, PHP tai SQL. Usein kehitys- ja ylläpitotyöhön kuuluu myös grafiikasta vastaaminen, jolloin esimerkiksi GIMPin tai Adobe Photoshopin kaltaisten kuvankäsittelyohjelmistojen hallinta on tarpeellista. Webmasterin työkuvaan kuuluu useasti myös sivuston omistus.

Windows 8 lyhyesti

Windows 8:n uusia ominaisuuksia ovat muiden muassa natiivi USB 3.0 -tuki (ilman kolmannen osapuolen ajurin latausta), tuki ISO- ja VHD-levykuvien lukemiselle ja uusi valintanauhaan perustuva resurssienhallinta. Samalla käyttöjärjestelmän käynnistymisnopeutta on parannettu HybridBootin avulla, joka ei sulje tietokonetta perinteiseen tapaan kokonaan. Järjestelmän muistinhallintaan on tehty myös useita optimointeja.

Käyttöjärjestelmän suojaukseen on panostettu muun muassa Secure Boot -ominaisuudella. UEFI-firmwareen liittyvä ominaisuus estää allekirjoittamattomien ohjelmien suorittamisen käynnistyksen yhteydessä. Piirre on herättänyt vastustusta esimerkiksi Linux-yhteisössä, koska se voi hankaloittaa avoimeen lähdekoodiin perustuvien ohjelmistojen asentamista. Windows 8:n laitteistovaatimukset ovat samanlaiset kuin Windows 7:ssä. Amd Bulldozer prosessorit toimivat jopa yli 25% nopeammin Windows 8:lla.


Mikä on SQL-injektio?

SQL-injektio (engl. SQL injection) on tekniikka tietoturva-aukkojen hyödyntämiseksi järjestelmiin tunkeutumisessa. Niitä esiintyy tietokantapohjaisissa sovelluksissa. Ne ovat varsin yleisiä WWW-pohjaisissa sovelluksissa joissa käyttäjät käyttävät tietokantaa WWW-rajapinnan yli, mutta
SQL-injektiot eivät sinällään ole WWW-sidonnaisia.

SQL-injektiossa hyökkääjä antaa tietokantapalvelimelle SQL-komentoja, joita hänen ei pitäisi pystyä antamaan. Tämä hyökkäys tapahtuu useimmiten puuttuvan tai väärin toteutetun syöttötiedon tarkistuksen kautta, ja joissain tapauksissa myös itse tietokantarajapinnassa tapahtuvan tiedon väärästä käsittelystä. SQL-injektioiden torjumiseksi kaiken käyttäjältä tulevan tiedon oikeellisuus pitää tarkistaa: merkkijonojen SQL-erikoismerkit kuten lainausmerkki pitää merkitä erikoismerkeiksi (useimmiten tietokantarajapinnassa valmiiksi löytyvällä quote-operaatiolla), ja muiden tietotyyppien kohdalla pitää varmistaa, että ne ovat oikeassa muodossa (esimerkiksi numeroarvo on todella numeroarvo).

Klassinen esimerkki on seuraavan tyyppinen ohjelmakoodissa annettu komento (pseudokoodina):

execute("SELECT * FROM users WHERE user_name = '" + user_name + "';");

Jos muuttujan user_name sisältö tulee suoraan käyttäjältä, voi käyttäjä antaa nimeksi "'; DROP TABLE users; --" jolloin seuraava käsky suoritetaan tietokantapalvelimella:

SELECT * FROM users WHERE user_name = ''; DROP TABLE users; --';

Jälkimmäinen komento suoritetaan, vaikka ohjelmoijan tarkoitus oli sallia vain SELECT-lauseen suoritus.

Täten käyttäjältä tuleva tieto tulee aina käsitellä niin, että SQL-komentojen erikoismerkit (esimerkiksi heittomerkki) ovat aina lainattuja.

Tästäkin huolimatta tilanne, jossa SQL-komento muodostetaan yhdistelemällä muuttujien arvoja, on riskialtis.

Useimmissa tietokantarajapinnoissa voi käyttää parametreja:

prepare("SELECT * FROM users WHERE user_name = ?;");
set_parameter(1,user_name,STRING);
execute_prepared();

Tällöin itse ohjelman ei tarvitse varmistua merkkijonon oikeellisuudesta, vaan tietokantarajapinta tekee tarvittavat toimenpiteet.

Tallensin vanhan tiedoston päälle

Tuntuuko tutulta: olet avannut Wordissa tai Excelissä vanhan dokumentin, jonka pohjalta olet ajatellut muokata eri version, mutta painoit vahingossa Tallenna-painiketta Tallenna nimellä –painikkeen sijaan?

Mikäli dokumentti on vielä auki, voit pelastaa tilanteen avaamalla uuden dokumentin, kopioimalla muokatun dokumentin uudeksi tiedostoksi. Avatun dokumentin saat alkuperäiseen tilaan peruuttamalla toiminnot Ctrl + Z –näppäinyhdistelmällä tai Kumoa-painikkeella.

Jos olet ehtinyt sulkea avatun ja muokatun tiedoston, vahinko on jo tapahtunut. Ensimmäiseksi kannattaa kokeilla, olisiko windowsin aikaisempien versioiden palautuksesta apua.

Windows Vista ja 7 tallentavat järjestelmästä oletuksena järjestelmän palautuspisteitä. Samalla windows tallentaa kopion myös järjestelmäosiossa sijaitsevista tiedostoista.

Windowsin käyttäjäprofiilit

Windowsin käyttäjäprofiilit sijaitsevat normaalista samalla järjestelmäosiolla Käyttäjät- tai Users-kansiossa (esim. C:\Käyttäjät). Käyttäjäprofiilit sisältävät myös käyttäjien Omat tiedostot-kansiot (C:\Käyttäjät\Käyttäjätunnus\Tiedostot).

Mikäli olet käyttänyt oletustallennuspaikkoja, sinua saattaa onnistaa, sillä parhaimmassa tapauksessa järjestelmästä on vain muutamien tuntien ikäinen palautuspiste.

Voit tarkistaa tilanteen valitsemalla Käynnistä-valikosta Tietokone, napsauttmalla C-aseman kuvaketta hiiren kaksoisnäppäimellä ja valitsemalla Palauta aiemmat versiot. Näkyville tulevat järjestelmästä otetut palautuspisteet. Voit selata palautuspisteen yhteydessä tallennettuja tiedostoja valitsemalla version, johon haluat palata ja valitsemalla Avaa. Löydät omat tiedostot Käyttäjät-kansion ja oman käyttäjätunnuksesi alla olevasta Tiedostot –kansiosta.

Voit myös kokeilla saman suoraan haluamastasi tiedostosta klikkaamalla tiedostoa hiiren kaksoisnäppäimellä ja valitsemalla Ominaisuudet - Aiemmat versiot. Aiempia versioita näkyy vain, jos tiedosto on muuttunut edellisen palautuspisteen luomisen jälkeen.

Kannattaa valita Avaa ja Kopioi eikä Palauta, koska se korvaa nykyisen version. Korvaamista ei voi peruuttaa.

Voit ottaa Palautuspisteen käyttöön klikkaamalla Käynnistä-valikkoa, sitten Tietokonetta hiiren kaksoispainikkeella ja valitsemalla Ominaisuudet - Järjestelmän suojaus. Valitse asema, jossa säilytät omia tiedostojasi, ja klikkaa Määritä-painiketta. Valitse sitten Palauta järjestelmän asetukset ja tiedostojen aiemmat versiot.

Tarkista, että levytilaa on varattu riittävästi! Tiedostojen aiempi palautus edellyttää levytilaa ainakin yhtä paljon kuin omia tiedostoja on, muutoin palautuksesta ei säilytetä aikaisempaa versiota.

Lisäksi voit määrittää Windowsin ottamaan varmuuskopiot automaattisesti, jolloin aiemmat versiot –ikkunasssa näkyvät myös varmuuskopioidut tiedostot: Kirjoita Käynnistä-valikon hakuun Varmuuskopioi ja palauta. Valitse sitten Määritä varmuuskopio ja toimi ohjeiden mukaan.

Lähde: MicroPC

Mikä on VirtualBox?

VirtualBox on käyttöjärjestelmien ja muiden ohjelmien virtualisoimiseen tarkoitettu, ilmainen tietokoneohjelma. Isäntäkäyttöjärjestelminä VirtualBox tukee Linuxia, Mac OS X:ää, Windowsia ja Solarista.

Ohjelman kehitti alun perin saksalainen Innotek GmbH, jonka Sun Microsystems osti helmikuussa 2008.

VirtualBoxista on olemassa kaksi versiota: suljettu täysversio ja jonkin verran suppeampi avoimen lähdekoodin versio. Täysversio on lisensoitu Personal Use and Evaluation License -lisenssillä (PUEL), jonka sallii ilmaisen henkilökohtaisen käytön, kokeilemisen ja opetuskäytön. Kaupallisessa käytössä ohjelma on maksullinen. Avoimen lähdekoodin Open Source Edition (OSE) on julkaistu CDDL- ja GNU General Public License -lisensseillä.

VirtualBox OSE:n USB-tuki on vaillinainen: USB-porttiin kytketyt, hiiren kaltaiset hallintalaitteet toimivat, mutta esimerkiksi massamuisti tai bluetooth-sovitin eivät toimi.

Ohjelman viralliset sivut http://www.virtualbox.org


23.9.2012

10 asiaa, jotka voit opettaa lapsellesi internetin käytössä

Sovi yhteistä säännöistä, ennen kuin annat lastesi käyttää internetiä ilman valvontaa.

Jos et tiedä mistä aloittaa, tässä on muutamia ideoita asioista, joista voit keskustella lasten kanssa ja samalla opettaa heitä käyttämään internetiä turvallisesti.
1.
 Rohkaise lapsiasi jakamaan internet-kokemukset kanssasi. Nauti internetistä lastesi kanssa.
2.
 Opeta lapset luottamaan vaistoihinsa. Jos lapsesi pelkäävät jotain internetissä, heidän tulisi kertoa siitä sinulle.
3.
 Jos lapsesi osallistuvat keskusteluryhmiin, käyttävät pikaviestiohjelmia, pelaavat verkossa tai käyttävät muita palveluita, joihin vaaditaan käyttäjätunnus tunnistusta varten, auta heitä valitsemaan käyttäjätunnus ja varmista, että se ei paljasta heistä mitään henkilökohtaisia tietoja.
4.
 Varmista, että lapsesi eivät koskaan ilmoita osoitettaan, puhelinnumeroaan tai muita henkilökohtaisia tietoja, kuten mitä koulua he käyvät tai missä he leikkivät.
5.
 Opeta lapsillesi, että oikean ja väärän ero on sama internetissä ja todellisessa elämässä.
6.
 Opeta lapsesi kunnioittamaan muita verkossa. Muistuta heitä, että hyviä tapoja on noudatettava myös tietokonetta käytettäessä.
7.
 Pyydä lapsiasi kunnioittamaan toisten omaisuutta verkossa. Selitä heille, että laittomien kopioiden tekeminen muiden töistä, kuten musiikista, peleistä ja muista ohjelmista, vastaa tavaran varastamista kaupasta.
8.
 Kiellä lapsiasi tapaamasta internet-tuttavuuksia henkilökohtaisesti. Kerro heille, että internet-tuttavuudet eivät välttämättä ole todellisuudesta sitä, mitä he väittävät olevansa verkossa.
9.
 Opeta lapsillesi, että kaikki mitä he lukevat tai näkevät internetissä ei ole totta. Rohkaise heitä kysymään sinulta, jos he ovat epävarmoja.
10.
 Valvo lastesi Internetin käyttöä monipuolisilla internet-ohjelmistolla. Käytönvalvonnan avulla voit estää haitallisen sisällön katselemisen, valvoa lastesi käyttämiä internet-sivuja ja selvittää, mitä he tekevät internetissä.

Mikä on SOAP?

SOAP (Simple Object Access Protocol) on tietoliikenneprotokolla jonka pääasiallisena tehtävänä on mahdollistaa proseduurien etäkutsu (RPC). Se on toimintaperiaatteeltaan samantapainen kuin muut RPC-protokollat, kuten CORBA tai RMI, mutta sen erityispiirteinä on pohjautuminen XML-kieleen ja toimiminen useiden eri protokollien yli. Sitä käytetään pääasiassa HTTP-protokollan yli.

SOAP on pääasiassa Microsoftin kehittämä, ja on tällä hetkellä World Wide Web Consortiumin ylläpitämä standardi. Alkuaan se pohjasi Dave Winerin kehittämään XML-RPC-protokollaan, joka tarkoituksella jätettiin hyvin yksinkertaiseksi; kun XML-RPC on tarkoitettu lähinnä yksinkertaisien palvelujen toteuttamiseen, ja saattaa vaatia laajennuksia monimutkaisemmissa tilanteissa, SOAP on tarkoitettu toimivaksi yleisprotokollana, joka kattaa kaikki käyttötilanteet.

SOAP on osa Web-palvelujen protokollakenttää. Protokollalle on toteutukset useimmille ohjelmointikielille, joille on laadittu verkkotuki ja XML-jäsennin: C#-kielessä se sisältyy .NET Frameworkiin, Java-ohjelmointikielelle on useita toteutuksia, ja nykyisin se on myös standardoitu osa Java Platform Enterprise Editionia.

Internet-sanan kirjoittamisesta suomen kielessä

Maailmassa on yksi yhteinen tietoverkko, Internet tai internet. Nimi kirjoitettiin aiemmin isolla alkukirjaimella erisnimisäännön mukaisesti. Suomen kielen lautakunta päätyi kuitenkin kokouksessaan 12. maaliskuuta 2007 siihen, että molemmat vaihtoehdot ovat suomen kielessä hyväksyttäviä. Puhekielessä internetiä kutsutaan nimellä "netti".

Kahden kirjoitustavan välillä voi nähdä merkityseron: Kun Internet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, korostuu sen merkitys maailmanlaajuisen tietoverkon nimenä. Pienen alkukirjaimen kera se käsitetään pikemminkin viestintävälineeksi kuten televisio, radio tai puhelinverkko. Jälkimmäiseen katsantokantaan vetoaa myös Helsingin Sanomat, joka on tehnyt päätöksen kirjoittaa sanan pienellä alkukirjaimella.

Varsinaiselta merkitykseltään internet sanana tarkoittaa verkkojen välistä tiedonsiirtoa erityyppisten aliverkkojen välillä tai erityyppisistä aliverkoista koottua verkkoa. Sanassa internet-protokolla (IP) "internet" kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, koska IP on yleinen verkkojen välinen protokolla, jota Internetin ohella voidaan käyttää (ja käytetään) muissakin verkoissa.

Internetin kehitys

Internetin perustaa luotiin 1960-luvulla Yhdysvalloissa, puolustusministeriön käynnistäessä rahoituksen ARPAnet-tietoverkon (Advanced Research Projects Agency) rakentamiseen vastauksena Neuvostoliiton onnistuneelle Sputnik-satelliitin laukaisulle. Projektin tarkoituksena oli luoda hajautettu, ydiniskun kestävä viestintäjärjestelmä. Mikäli tietoverkko olisi ollut keskusjohtoinen, se olisi lamaantunut keskuksen tuhoutuessa. Tutkijayhteisön toimesta yhtenä Internetin kehityksen kannalta keskeisenä ratkaisuna kehitettiin solmutietokoneisiin perustuva pakettivälitteinen tietoverkko, jossa kaikki solmut olivat keskenään tasavertaisia eikä minkään tahon tarvinnut ylläpitää paljon voimavaroja vaativaa keskustietokonetta. Jokainen solmu vastaanotti ja välitti viestejä itsenäisesti. Viestit purettiin pienemmiksi paketeiksi, jotka koottiin kokonaisiksi viesteiksi vasta kun ne olisivat perillä. Pakettien kulkureitillä ei ollut merkitystä. Ne vain siirtyivät solmulta toiselle kunnes saavuttivat päämääränsä. Vaikka suuri osa solmuista menisi epäkuntoon, paketit pääsisivät kuitenkin perille jotain toista kautta.

ARPAnet-tietoverkon ensimmäisiä käyttäjiä olivat puolustusvoimien ohella yliopistot ja tutkimuslaitokset. 1970- ja 1980-luvuilla ARPAnetin lisäksi perustettiin lukuisia muita tietoverkkoja ja puolustusvoimien tietoverkko erkani ARPAnet-tietoverkosta omaksi MilNet-tietoverkoksi. ARPAnetin levitessä laajemmin akateemiseen käyttöön siitä alettiin ensimmäisen kerran käyttää nimitystä ”Internet”, jolla tarkoitettiin yhteen liitettyjen tietoverkkojen kokonaisuutta. Yritykset liittyivät mukaan myöhemmin, ja niitä kiinnostivat erityisesti sähköposti- ja tiedostonsiirtopalvelut. 1990-luvulla Internet kaupallistettiin ja siirrettiin suurten operaattoreiden hoidettavaksi. Sen jälkeen se alkoi levitä myös valtaväestön käyttöön. Nopeat tiedonsiirtoyhteydet, helppokäyttöiset graafiset käyttöliittymät ja uudet palvelut alkoivat houkutella yksityisiä käyttäjiä kokeilemaan Internetin tarjoamia mahdollisuuksia.

Suomessa Internetin räjähdysmäinen leviäminen alkoi 1993, kun EUnet Finland aloitti Internet-yhteyksien tarjoamisen yrityksille ja kotitalouksille. Puhelinverkkoa käyttävä modeemiliikenne siirtyi muutamassa vuodesta BBS-purkeista Internet-palveluihin.

Mikä on portaali?


Portaali internetistä puhuttaessa tarkoittaa verkkopalvelua, joka omien toimintojensa lisäksi tarjoaa pääsyn useisiin muihin verkkopalveluihin. Tällöin portaali-sanaan on yleensä lisätty etuliitteeksi määritelmä portaalin luonteesta.
Esimerkkejä internet-portaaleista:

Erilaisia määritelmiä

Portaali (portal) on tietojärjestelmä joka järjestää ja auttaa saamaan yhteyksiä eli kontakteja eri toimijoiden tai tahojen välille, esimerkiksi
 • palvelujen ja tuotteiden toimittaja(t) ja näiden asiakkaat (yritysportaali, markkinapaikka);
 • yhdistyksenkuntayhteisön tai muun yhteisön jäsenet (www-sivusto);
 • organisaation työntekijät ja tietojärjestelmät tietopalveluineen (yritysportaali, intranet);
 • kumppanit ja tietojärjestelmä tietopalveluineen (yritysportaali, ekstranet).
Portaali on liittymä (ikään kuin ovi, luukku tai ikkuna) eri tahoihin: yhden tai usean organisaation asiointipalveluihin, yhteyshenkilöihin, tietojärjestelmiin ja näiden tietopalveluihin, organisaatioiden tarjouksiin. Portaali toimittaa omille asiakkailleen yhden tai usean organisaation asiointipalveluja tai vain tietopalveluja.
Portaaleista puhuttaessa on huomattava, että on olemassa kaksi kilpailevaa määritelmää portaalin toiminnasta. Ensimmäinen määritelmä painottaa portaalin olevan vain portti muihin palveluihin, jolloin portaalin oma palvelutarjonta olisi vain tarjota yhtenäinen aloituspiste muiden tahojen palveluihin. Toinen määritelmä näkee portaalin kokoavana verkkopalveluna jolloin portaali tarjoaisi yhtenäisen käyttöliittymän aikaisemmin erillisiin palveluihin. Useimmat verkkopalvelut joista käytetään nimitystä portaali yhdistävät kummankin määritelmän sisältöä, eli toimivat sekä linkittävänä portaalina että kokoavana palveluportaalina.

Apple

Apple (ent. Apple Computer) on yhdysvaltalainen IT-alan yhtiö, joka valmistaa muun muassa Macintosh-tietokoneita, OS X -käyttöjärjestelmää, ohjelmistoja, iPod-musiikkisoittimia, iPad-taulutietokoneita ja iPhone-puhelimia.

Historiaa

Yrityksen perustivat Steve Jobs ja Steve Wozniak vuonna 1976. Jobsin ideoimalla ja Wozniakin toteuttamalla tietokoneella oli kuitenkin vaikeuksia päästä tuotantoon, sillä yrityksellä oli pulaa pääomasta. Pääoman kartuttamiseksi Jobs myi Volkswagen-pikkubussinsa 1 500 dollarilla ja Wozniak ohjelmoitavan taskulaskimensa 250 dollarilla, mutta se ei riittänyt. Onneksi Jobs sai yhteyden "enkelisijoittajana" tunnettuun Mike Markkulaan, joka toi hankkeeseen mukaan myös riskisijoittaja Arthur Rockin. Tuloksena oli 250 000 dollarin sijoitus Appleen. Tunnetuksi tullut Apple II -mikrotietokone julkaistiin 1977.

Myöhemmin Apple julkaisi ensimmäisen graafisella Mac OS -käyttöliittymällä varustetun edistyksellisen Macintosh-kotitietokoneen vuonna 1984. 7. tammikuuta 2007 aiemmin nimellä Apple Computer tunnettu yritys lyhensi nimekseen Apple (suom. Omena), joka sopi paremmin kattamaan yhtiön laajentuneet liiketoiminta-alueet.

Apple historiaan on liittynyt monia merkittäviä nimiä. Macintosh-tietokoneiden markkinoinnista 80-luvulla vastasi tunnettu teknologiakonsultti Guy Kawasaki. Yhtiön tuotekehitykseen on vaikuttanut läheinen yhteys Carnegie Mellonin ja Stanfordin yliopistojen kanssa. Tästä esimerkkinä on OS X -käyttöjärjestelmän kehitystä johtanut Avie Tevanian, joka kirjoitti Mach-kernelin 1980-luvulla Carnegie Mellonin yliopistossa yhdessä Richard Rashidin kanssa.

Brändi

Applen brändi on listattu maailman arvokkaimpien joukkoon. Business Week -lehden artikkelissa vuonna 2007 arvioitiin syitä olevan neljä

• Tuotteet täyttävät todellisen tarpeen ja ovat helppokäyttöisiä
• Tuotteilla on selkeä ja linjakas design
• Asiakkaiden ja median annetaan hoitaa markkinointi
• Tuotteita ei kohdisteta millekään erityiselle ikäryhmälle.

Fortune-lehti nimitti Applen vuonna 2008 Yhdysvaltojen arvostetuimmaksi yhtiöksi ja vuonna 2008, 2009 ja 2010 koko maailman arvostetuimmaksi yhtiöksi.

Apple tunnetaan erityisesti kuvankäsittelyn ja videotuotannon ammattilaisten keskuudessa. Applen Final Cut Pro hallitsi vuonna 2007 Yhdysvaltain editointimarkkinoita 49 % markkinaosuudella. Muita tunnettuja Applen ohjelmistotuotteita ovat iLife, iWork, Logic Studio -äänieditointiohjelmisto sekä Aperture-kuvankäsittely- ja -medianhallintaohjelmisto.

Applen brändin arvoksi määritettiin 2009 kesäkuussa 63 miljardia dollaria, joten se olisi näin maailman kuudenneksi arvokkain.

Talouslehti Fortunen tekemää kartoituksen mukaan ihailluin yhtiö vuonna 2010 oli Apple ja se säilytti kärkisijansa vuonna 2011.

New York Times on tutkinut Applen veronmaksua ja selvittänyt tapaa jolla se kiertää veroja. Applella on postilaatikkokonttoreita veroparatiiseissa, ja sen toimistoja on muun muassa Nevadassa Renossa, jossa ei ole lainkaan yritysveroja. Rahaliikennettä reititetään Luxemburgin kautta, ja se tuottaa merkittävää verohelpotusta.

22.9.2012

Mikä on semanttinen verkko?

Semanttinen verkko on 1950-luvulta lähtien kehitelty tietämyksen esittämistapa. Rakenteena semanttisella verkolla tarkoitetaan suunnattua graafia, jonka pisteet edustavat käsitteitä ja kaaret käsitteiden välisiä semanttisia suhteita. Semanttisia verkkoja käytetään esimerkiksi sanastojen esittämiseen tietokoneella käsiteltävässä muodossa. Semanttisten verkkojen tutkimus on osa tekoälytutkimusta. Niitä käytetään myös kielitieteessä sekä sanastotyössä ja sanaston tutkimuksessa.

Semanttisella verkolla kuvattavia tärkeitä käsitesuhteita

Meronymia: osa-kokonaisuus-suhde (A on osa B:tä)
Hyponymia: laji-alalaji-suhde (A on B:n alalaji, A on "eräänlainen" B)
Hypernymia: laji-ylälaji-suhde (A on B:n yläkäsite, kaikki B:t ovat lajia A)
Synonymia: vastaavuussuhde (A viittaa samaan kohteeseen kuin B)
Antonymia: vastakohtasuhde (A viittaa B:n vastakohtaan)

Semanttisten verkkojen esittämät kytkennät voivat olla moniselitteisiäkin ollakseen silti hyödyllisiä ihmisen käytössä tietorakenteissa navigoitaessa. Tällaisia ovat esimerkiksi asiasanastot ja tesaurukset, jotka käyttävät muutamaa semanttista relaatiota (esimerkiksi laajempi termi, suppeampi termi, rinnakkaistermi, käytä, korvaa termin).

Semanttisia verkkoja voidaan käyttää sellaisten loogisten esitystapojen kuin Charles S. Peircen kehittämien eksistentiaaliverkkojen tai John F. Sowan käsiteverkkojen kuvaamisessa. Semanttisten verkkojen ilmaisuvoima vastaa ensimmäisen kertaluvun predikaattilogiikkaa. Tällaisilla ankarammin määritellyillä semanttisilla verkoilla voidaan tehdä deduktiivista päättelyä. Joissakin automaattisissa päättelyjärjestelmissä käytetään verkkoteorian tarjoamia mahdollisuuksia.

Mikä on sosiaalisen median optimointi?

Sosiaalisen median optimointi (engl. SMO, Social media optimization) tarkoittaa verkkosivujen optimointia sosiaalisen median avulla, eli tapoja, joilla voidaan houkutella kävijöitä verkkosivustolle sosiaalisen median kautta. Näin määriteltynä SMO on vain osa koko sosiaalisen median hyödyntämistä markkinoinnissa, millä tarkoitetaan tuotteiden ja palveluiden markkinointia yleisesti sosiaalisen median palveluissa. Näin SMO on verkkosivujen optimoinniksi nimitetyn kävijöiden sivustolle houkuttelun yksi muoto. Toinen muoto on hakukoneoptimointi (SEO = Search Engine Optimization).

Sosiaalisen median optimoinnin tapoja ovat:

1. Sosiaalisen median toimintojen lisääminen verkkosivuston varsinaiseen sisältöön (sisäinen sosiaalinen media). Näitä toimintoja voivat olla esimerkiksi RSS-syöte, sivustolla näkyvät statuspäivitykset sekä napit, joilla sisältöä voi jakaa. Lisäksi sivustolle voidaan lisätä kolmannen osapuolen toiminnallisuuksia kuten kuvienjakopalvelun sisältöä tai videopalveluiden sisältöä.

2. Toimenpiteet, jotka eivät liity verkkosivuston varsinaiseen sisältöön (ulkoinen sosiaalinen media). Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi blogi, toisten blogien kommentointi, keskusteluryhmiin osallistuminen ja statuspäivitysten tekeminen yhteisöllisten palveluiden profiileihin.

Sosiaalisen median avulla optimointi liittyy käsitteeseen hakukonemainonta, mutta eroaa siitä kuitenkin selvästi. Ensisijaisesti SMO:n tarkoitus on kerätä kävijöitä verkkosivuille muista lähteistä kuin hakukoneista, vaikka onnistuneen SMO-työn tuloksena saadaan myös parempi asema hakutuloksissa.

Sosiaalisen median avulla optimointi on tekniikkana monelta osin liitoksissa viraalimarkkinointiin, tosin SMO:ssa sana ei niinkään leviä ystävien ja perheen välityksellä vaan internetyhteisöjen avulla. Keinoina voi olla esim. jaetut kirjanmerkit, videoiden jakaminen tai kuvien jakaminen. Samalla tavalla blogit voivat jakaa sisältöään tarjoamalla RSS-syötteen blogiverkoston ja blogiin erikoistuneiden hakukoneiden käytettäväksi.

SMO:ta voidaan pitää tärkeänä osana maineenhallintaa verkossa (ORM = online reputation management) tai maineenhallintaa hakukoneissa (SERM = search engine reputation management).

Sosiaalisen median avulla optimointi ei rajoitu pelkästään markkinointiin ja brändin rakentamiseen. Yritykset ovat yhä enemmän kiinnostuneita läsnäolosta sosiaalisessa mediassa osana osallistamisstrategiaansa. Osallistaminen voi käsittää mm. tuotteen / palvelun kehitystyötä, rekrytointia, työntekijöiden sitouttamista, asiakaspalvelua jne.

Mikä on metatieto?

Metatieto (metadata, liitännäistieto, kuvailutieto) on tietoa tiedosta eli kuvailevaa ja määrittävää tietoa jostakin tietovarannosta tai sisältöyksiköstä. Esimerkiksi tyypillistä metatietoa ovat CD-levyn tiedot (levyn nimi, esittäjä, säveltäjä, päivämäärä) tai tekstidokumentin tiedot (viimeksi tallennettu, omistaja, versio, sijainti, julkaisupäivämäärä jne.).

Liitännäistietojen kehittämisellä pyritään tehostamaan tietovarannon käyttöä, koska ne voivat helpottaa tietojärjestelmien välisiä tiedonsiirtoja ja eri paikoissa olevien sisältöjen yhdistämistä. Täten laadukkaat metatiedot voivat myös parantaa informaation löydettävyyttä niin, että hakukoneet pystyvät etsimään tietoa tarkemmin ja monipuolisemmin.

Metatiedon merkitys on kasvanut World Wide Webin myötä. Liitännäistiedon merkitys esimerkiksi tiedon automaattisessa järjestelyssä on olennainen, sillä niitä parantamalla pystytään kehittämään monia asioita, esimerkiksi versionhallintaa, prosessien toimintaa, asiankäsittelyä tai tietojen arkistointia. Liitännäistietoa voi olla tallennettuna myös jostain tiedosta, jota ei enää ole olemassa.

Metatiedot käytännössä

Tyypillisin metatieto, johon tietokoneen käyttäjä yleensä törmää, on tiedostonimi jossain tiedostojärjestelmässä. Toinen tyypillinen päivittäisessä käytössä esiintyvä metatieto on tiedostojen tiedostopääte, joka määrittelee, minkätyyppinen tiedosto on kyseessä ja millaisella ohjelmalla tiedostoa voi käsitellä. Perinteisten tiedostojärjestelmien "liitännäistietojärjestelmä" perustuu yleensä juuri hakemistorakenteisiin ja kuvaaviin tiedostonimiin. Tiedostojärjestelmissä käytettävien tiedostonimien käyttöä voi vakioida vaikka sopimalla nimeämiskäytänteistä. Eräs yleinen tyyli on vuosi-asiayhteys-kirjoittaja-tiedostotunniste (esim. "2002-kuusamonkokous-virtanen-antti.odf"). Lisätarkkuutta tiedostojärjestelmään voidaan saada esimerkiksi koostekansioilla ja luokituksilla.

Tyypillisesti tiedostojen liitännäistieto on tallennettuna tiedostoon tai erilliseen tietokantaan keskitetysti. Esimerkiksi kuva- ja musiikkitiedostoissa on usein tiedostoihin sisällytettynä paljon lisätietoa tekijästä, kohteesta, tiedostokoosta, laadusta tai albumista. Monet kuvankäsittely- ja musiikkiohjelmat toisaalta tallentavat metatietoja myös "mediakirjastoonsa" tai "albumitietokantaansa". Jos mettiedot on tallennettu keskitetysti, eivät ne yleensä siirry mukana tiedostoja siirrettäessä toisaalle esimerkiksi ladattaessa musiikkia kannettavaan soittimeen. Tiedostoon sisällytetyjä liitännäistietoja taas on tiedostoformaatista riippuen hyvin vaihteleva määrä, ja monien sitä tallentavien tiedostoformaattien ongelmia ovat käyttäjille epäyhteensopivuus muiden ohjelmien kanssa tai rajalliset sen tallennusmahdollisuudet.

Metatietojen hyödyllisyys esimerkiksi hakukoneille vaihtelee. Vaikkapa monet tunnetut Internetin hakukoneet eivät juurikaan hyödynnä tiedostojen virallista liitännäistietoa vaan käyttävät tilastollisia analyyseja, sisältöanalyyseja, ulkopuolisten linkkien ja niiden kuvauksien antamaa tietoa.

Google-sivuilla voi huijata – varmenteita väärennetty

Merkittävä osa internetin turvallisuudesta pohjautuu siihen, että käyttäjät pysyvät luotettavilla sivuilla ja osaavat kavahtaa vaarallisia. Tässä auttavat varmenteet, joiden perustella selaimet tunnistavat turvalliset sivut. Nyt on liikkeellä väärennettyjä varmenteita, joilla petolliset Google-sivustot saadaan näyttämään asiallisilta.

Liikkeellä olevista turmiollisesta ssl-varmenteesta varoittaa Cert-fi. Sen on myöntänyt hollantilainen varmennepalveluja tarjoava Diginotar CA.

Väärennetty varmenne koskee kaikkia google.com -loppuisia osoitteita. Varmenteen ansiosta selain ei havaitse sivustoa väärennetyksi, jos käyttäjä onnistutaan sellaiselle houkuttelemaan.

Asiaan on tulossa korjaus, kun se on nyt tullut ilmi. Selainpäivityksillä Diginotar poistetaan listalta, jossa on luotettavina pidetyt varmenteiden myöntäjät. Päivityksiä odoteltaessa Diginotarin voi poistaa omasta selaimestaan itsekin.

Selaimen pitäisi varoittaa

Ssl-varmenteen tarkoituksena on todistaa, että web-sivusto on todella varmenteen haltijan tekemä eikä esimerkiksi salasanojen varastamista varten tehty verkkourkintasivusto tai muu huijaussivusto. Selaimet tuntevat joukon luotettavana pidettäviä tahoja, joiden myöntämiin varmenteisiin se luottaa. Jos sivuston varmenteen myöntäneen tahon "juurivarmennetta" on tuntematon, selain varoittaa käyttäjää asiasta.

Cert-fi muistuttaa, ettei kyse aina välttämättä ole huijauksesta, vaikka varoitus tuleekin. Riski kuitenkin on olemassa.

Esimerkiksi viime vuonna avattu poliisin Nettivinkki-palvelu kärsi aluksi varmenneongelmista. Chrome, Firefox ja Opera eivät aluksi tunnistanut Väestörekisterikeskuksen myöntämää varmennetta, joten ne varoittivat, että yhteyden turvallisuutta www.poliisi.fi-sivustoon ei pystytä varmistamaan.

Lähde: Tietokone.fi

Viestintäpalvelujen käyttö luottamuksellisessa viestinnässä

Luottamuksellisen tiedon lähettämisessä kannattaa kiinnittää huomiota käytetyn viestintäpalvelun valintaan.

Ulkomailla sijaitsevien viestintäpalvelujen käyttö on tuonut uusia haasteita viestinnän luottamuksellisuuden säilymiselle. Kuluttajien käyttämiä suosittuja ulkomaisia viestintäpalveluja ovat muun muassa Hotmail- ja Gmail-sähköpostipalvelut, Skype-internetpuhelupalvelu ja Messenger-pikaviestintäpalvelu.

Suomen lainsäädäntö suojaa suomalaisten teleyritysten tarjoamien viestintäpalvelujen luottamuksellisuuden, mutta se ei voi taata viestinnän luottamuksellisuuden säilymistä Suomen rajojen ulkopuolella. Se, että palvelun käyttökieli on suomi, ei takaa, että palvelu on toteutettu Suomessa tai että tietojen käsittelyssä noudatettaisiin Suomen lainsäädäntöä.

Viestintäpalvelun käyttöehdoissa sekä tietosuoja- ja rekisteriselosteissa on yleensä kuvattu viestien käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvät asiat.

Lähde: Viestintävirasto

21.9.2012

Vuoden 2011 suosituimmat Google-haut


Suomalaiset tekevät Googlen hakukoneella noin 20 miljoonaa hakua päivässä.

Vuoden 2011 haetuimmat

 • 1. Facebook
 • 2. Youtube
 • 3. Iltalehti
 • 4. Ilta-Sanomat
 • 5. Google
 • 6. Helsinki
 • 7. sää
 • 8. Yle
 • 9. tv
 • 10. Mtv3

Googlen vuotuinen Zeitgeist kertoo mikä suomalaisia on kuluneen vuoden aikana kiinnostanut analysoimalla miljardeja hakukoneella tehtyjä kyselyjä. Haut ovat kuin reaaliaikainen mielipidekysely siitä mikä ihmisiä kiinnostaa juuri nyt.

Kuluvana vuonna Googlen hakukoneen haetuin julkisuuden henkilö oli viime vuoden tapaan muusikko Petri Nygård, mutta nopeimmin suosiotaan nosti näyttelijä Riku Niemisen komediahahmo Munamies.

Medialle lähetetyn tiedotteen mukaan kaikkein haetuimpien listan kärki pysyi viime vuoteen nähden samana, mutta nopeimmin nousseiden hakujen paalupaikan otti hakusana vaalikone. Saman listan neljänneksi haetuin sana, keskusteluryhmä Ylilauta, oli syksyn salasanavuotojen keskiössä.


Vuoden 2011 haetuimmat suomalaiset henkilöt

 • 1. Petri Nygård
 • 2. Johanna Tukiainen
 • 3. Saana Parviainen
 • 4. Jussi Parviainen
 • 5. Mikael Granlund
 • 6. Jenni Vartiainen
 • 7. Munamies
 • 8. Anna Abreu
 • 9. Iina Kuustonen
 • 10. Martina Aitolehti

Haetuin suomalainen julkisuuden henkilö oli siis tänäkin vuonna muusikko Petri Nygård perässään Johanna Tukiainen. Kolmatta ja neljättä sijaa miehittää pariskunta Saana Parviainen ja Jussi Parviainen, joiden elämän vaiheita on voinut seurata kattavasti niin lehtien palstoilla kuin blogeissa ja sosiaalisessa mediassa.

Listat nopeimmin nousevista hauista tehtiin vertailemalla hakusanojen edellisen vuoden hakumääriä tämänvuotisiin. Suurimman suhdeluvun saanut haku on siis suosituin. Joukosta on poistettu pienet, vain muutamia hakuja saaneet sanat, vaikka niiden suosion suhteellinen kasvu olisi suuri.

Vuoden 2011 nopeimmin nousseet haut


 • 1. vaalikone
 • 2. google+
 • 3. Munamies
 • 4. ylilauta
 • 5. feissarimokat
 • 6. Iina Kuustonen
 • 7. Saana Uimonen
 • 8. Saana Parviainen
 • 9. angry birds
 • 10. japanin tsunami

 

Vuoden 2011 nopeimmin nousseet henkilöt


 • 1. munamies
 • 2. Iina Kuustonen
 • 3. Saana Uimonen
 • 4. Saana Parviainen
 • 5. Mikael Granlund
 • 6. Karoliina Kesti
 • 7. Amy Winehouse
 • 8. Jussi Halla-aho
 • 9. Petri Nygård
 • 10. Johanna Tukiainen

 

Vuoden 2011 haetuimmat reseptit


 • 1. Mokkapalat
 • 2. Pannukakku
 • 3. Mustikkapiirakka
 • 4. Lettutaikina
 • 5. Juustokakku
 • 6. Omenapiirakka
 • 7. Kaalilaatikko
 • 8. Makaronilaatikko
 • 9. Pizzapohja
 • 10. Uunilohi
 •  
 • Vuoden 2011 haetuimmat televisio-ohjelmat

 • 1. Salatut Elämät
 • 2. Big Brother
 • 3. Muodin huipulle
 • 4. American Idol
 • 5. Stage
 • 6. X-factor
 • 7. Merlin
 • 8. Top Chef
 • 9. Bolibomba Spel
 • 10. Pasila

 

Vuoden 2011 haetuimmat poliitikot ja puolueet


 • 1. Perussuomalaiset
 • 2. Timo Soini
 • 3. Kokoomus
 • 4. Jussi Halla-aho
 • 5. Vihreät
 • 6. Jutta Urpilainen
 • 7. SDP
 • 8. Teuvo Hakkarainen
 • 9. Piraattipuolue
 • 10. Keskusta

 

Vuoden 2011 haetuimmat kuvat


 • 1. ruotsalainen mies
 • 2. vonkale
 • 3. jännää
 • 4. wallpaper hd
 • 5. suomalainen mies
 • 6. Margaret Thatcher
 • 7. trollface
 • 8. hifk logo
 • 9. forever alone
 • 10. Iida Palosaari

 

Vuoden 2011 haetuimmat elektroniikkalaitteet


 • 1. Iphone 5
 • 2. Nokia N9
 • 3. Nokia E7
 • 4. Iphone
 • 5. Iphone 4
 • 6. Ipad
 • 7. Nokia N8
 • 8. Nokia C7
 • 9. Samsung Galaxy S
 • 10. PS3

Lähde: Mtv3.fi

Tallenna musiikkia nettiradioasemilta


Nexus Radion käyttöliittymä on tyylikäs ja selkeä. Radioasemat on järjestetty musiikkityylin mukaisiin kategorioihin, ja jokaisesta asemasta kerrotaan musiikin bittivirta sekä tiedostomuoto. Asemia voi lisätä suosikeiksi, ja hakutoiminnot ovat monipuoliset. Ilmaisia nettiradioasemia on yli kymmenen tuhatta.

Musiikin kuuntelu ei juurikaan eroa tavallisesta mp3-musiikin kuuntelusta. Musiikkikappaleen nimi vieritetään ikkunassa. Musiikkia voidaan toistaa musiikkisoittimista tutun visualisoinnin vauhdittamana.

Äänenlaatu riippuu radioasemasta, mutta parhaimmillaan sitä on vaikea erottaa hyvälaatuisesta mp3-kappaleesta. Ohjelmassa on taajuuskorjaus ja äänitehosteita, joilla voidaan säätä esimerkiksi kaikua.

Mielenkiintoiseksi Nexus Radion tekee mahdollisuus tallentaa musiikit tietokoneelle. Quick Record -toiminto aktivoituu tallennuspainiketta painamalla. Ohjelmassa on lisäksi tallennuksen ajastustoiminto. Hakutoiminnolla voi etsiä musiikkia vaikka artistin nimellä.

Nettiradioiden lisäksi musiikkia voidaan tallentaa tietokoneeseen kytketystä äänilaitteesta. Tallennettu musiikki voidaan järjestää soittolistoihin tai siirtää musiikkisoittimeen. Musiikkikappaleista voidaan leikata ja tallentaa soittoääniä puhelimeen.

Käyttöjärjestelmä, Windows XP, Vista, 7.

Ohjelman saa ladattua tästä.

Lähde: Tietokone.fi

Netti aiheuttaa stressiä monelle


Netinkäyttäjältä nousee savu korvista, jos sivut eivät toimi jouheasti. CA:n teettämän tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista kuluttajista syyttää verkkosivujen omistavia yhtiötä "nettistressin" aiheuttamisesta. Yleisimmäksi syyksi vaivaan nimetään hitaasti latautuvat sivut.

Latautumisen hitaus on syissä selkeästi omaa luokkaansa, sen mainitsee 62 prosenttia "potilaista". Sivustojen vaikeaselkoisuus stressaa 17 prosenttia vastaajista ja niiden virheilmoitukset 12 prosenttia.

Kärsivällisyys voi olla hyve, mutta se ei ole netinkäyttäjille ominainen luonteenpiirre. Joka kolmas vastaaja kertoo antavansa verkkosivulle korkeintaan 10 sekuntia aikaa toimia, sitten mennään muualle.

    

Nettikauppiaalla ei ole helppoa


Nettikaupan kannalta on siis elintärkeää, että sen sivut toimivat hyvin. Tutkimuksen mukaan 21 prosenttia vastaajista siirtyy kilpailijan verkkosivuille heti, kun palvelussa ilmenee ongelmia ja 11 prosenttia hylkää ostoksen tekemisen kokonaan.

Kauppiaan kannalta on huolestuttavaa, että asiakas äänestää näin herkästi hiirellään eikä anna edes mahdollisuutta paikata tilannetta. Vain 8 prosenttia verkkopalvelun käyttäjistä ottaa yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun ilmoittaakseen sivuston ongelmista.

Palvelujen sijaan uskotaan korjautuvan itsekseen ja nopeasti sittenkin. Lähes puolet vastaajista odottaa, että palvelussa oleva vika on korjattu tunnin kuluessa. 13 prosenttia pitää 10 minuuttia todennäköisenä korjausaikana

Lähde: Tietokone.fi

Valokuvat helposti nettiin


Ohessa on viisi hyvää kuvapalvelua, jolla voit ladata valokuvat nettialbumiin sukulaisten ja ystävien nähtäviksi.Mikä: Valokuvien ja videoiden jakopalvelu. Palvelun tuottaa Yahoo! Inc., Yhdysvallat. Osoite: flickr.com. Kenelle: Sosiaalisen median aktiivikäyttäjille. Kielet: Englannin lisäksi yhdeksän muuta, ei suomea. Hinta: Perusverio 0 $, Pro 25 $ vuodessa. Toimii: Selaimella. Kuvien lataus: Selaimella, sähköpostilla tai Flickr Uploadr- ohjelmalla, joka on saatavilla Windowsille ja Macille. Rajoitukset: Ilmaistunnuksella korkaintaan 300 megatavua uusia kuvia kuukaudessa, yksittäisen valokuvan suurin sallittu korkeus 1024 tai leveys 1280 kuvapistettä. Vain viimeisimmät 200 kuvaa näkyvät. Yksityisyys: Yksityiset, omille Flickr-kamuille näkyvät ja julkiset albuumit.Mikä: Valikuva-albumien tuotano- ja julkaisujärjestelmä Jalbun AB:ltä Ruotsista. Osoite: jalbum.net/fi. Kenelle: Jos haluat olla itsenäinen, sitoutumaton ja vapaa liikkumaan tallennuspalvelusta toiseen. Kielet: Suomi, ruotsi, englanti ja 11 muuta. Hinta: Free 0 €, Standard 19 €, Pro 29 €. Verkkotallennustilan hinta: 30 päivän kokeilu 0 €, oman verkkotilan käyttö 0 €, Premium 4 Gt 2 €/kk tai Power 40 Gt 4 €/kk. Toimii: Selaimessa tai työpöytäsovelluksena Windowsissa, Linuxissa Macissä sekä iPhonessa ja iPadissa. Kuvien lataus: Selaimella, Jalbum-ohjelmalla tai sftp-ohjelmalla. Yksityisyys: Salasanalla jalbub.netistä avautuvat, linkillä avautuvat ja julkiset albumit.Mikä: Suomalainen verkkopalvelu valokuvien ja videoiden jakamiseen ja kuvablogien pitoon. Palvelun tuottaa suomalainen Mediadrive Oy. Osoite: kuvat.fi. Kenelle: Suomalaista palvelua kaipaaville. Kuvabloggaajille. Kielet: Suomi ja englanti. Hinta: Yksityiskäyttäjille 3 €/kk, 50 Gt levytilaa. Toimii: Selaimessa sekä älypuhelimisse Android-, iPhone- ja Windows Mobile mobiiliohjelmalla. Kuvien lataus: Selaimella tai ftp-ohjelmalla. Yksityisyys: Yksityiset, salasanalla avautuvat ja julkiset albumit.Mikä: Verkkopalvelu valokuvien jakamiseen. Yhdysvaltalainen. Osoite: photobucket.com. Kenelle: Etenkin älypuhelinten käyttäjille. Hinta: Ilmainen tai Pro-tili 25 € vuodessa. Kielet: Englanti. Toimii: Selaimessa ja älypuhelimessa. Kuvien lataus: Selaimella, Macin iPhoto-lisäkkeellä, Snapbucket-appsilla tai mobiiliohjelmalla Andoidissa, iPhonessa, iPadissa, Blackberryssa tai Windows Phone 7:ssä. Pro-tilin haltija voi ladata kuvia myös ftp:llä. Rajoitukset: Ilmaistunnuksella yksittäisen valokuvan sallittu tarkkuus on 2048x1536 kuvapistetä ja suurin sallittu tiedostokoko on 1 megatavu. Yksityisyys: Yksityiset, salasanalla avautuvat ja julkiset albumit.Mikä: Valokuvien jakopalvelu Googlelta, joka toimii kätevästi yhteen Googlen Picasa-kuvankäsittelyohjelman ja Google+ -palvelun kanssa. Osoite: picasaweb.google.fi. Kenelle: Kaikille, etenkin ryhmäalbumeja kaipaaville. Kielet: Suomi, ruotsi, englanti ja 35 muuta. Hinta: 1 Gt tilaa 0 $, lisätila 0,60 $/Gt/vuosi. Toimii: Selaimessa sekä Picasa-kuvankäsittelyohjelmassa, joka on saatavilla ilmaiseksi Windowsille ja Macille. Kuvien lataus: Selaimella, Picasa-ohjelmalla, sähköpostilla tai Macin iPhoto-lisäkkeellä, Linuxissa esimerkiksi Shotwell-ohjelmalla. Yksityisyys: Yksityiset, haluamallesi Google-tunnukselle avautuvat, linkillä avautuvat ja julkiset albumit.

Lähde: Mikrobitti

Esittelyssä Microsoftin SkyDrive


Kun tallennat minkä tahansa tiedoston ilmaiseen SkyDriveen, ne ovat automaattisesti käytettävissä puhelimessa ja tietokoneissa. Synkronointia tai kaapeleita ei tarvita. Kun käytät SkyDriveä, tärkeät asiakirjasi, muistiinpanosi, valokuvasi ja videosi ovat aina mukanasi.

SkyDrive toimii laitteissa ilmaisen ladattavan tiedoston avulla. Voit myös kirjautua sisään osoitteessa SkyDrive.com, niin pääset käyttämään tiedostojasi.

Käytä tiedostoja PC- tai Macintosh-tietokoneilla

SkyDriven avulla voit tallentaa tiedostosi turvallisesti ja käyttää niitä kaikista laitteistasi, mukaan lukien PC:stäsi, puhelimestasi, Macistasi tai iPadistasi. Sinun ei koskaan tarvitse huolehtia jonkin tiedoston unohtamisesta kotiin tai töihin, koska uusimmat versiot ovat aina automaattisesti käytettävissäsi.

Kun lataat SkyDriven PC- tai Mac-tietokoneeseesi, SkyDrive-kansio luodaan automaattisesti työpöydällesi. Mikä tahansa tähän kansioon sijoittamasi tiedosto tai valokuva synkronoidaan automaattisesti muihin laitteisiisi, joissa on SkyDrive.Jos haluat tehdä tämän, lataa SkyDrive kaikkiin tietokoneisiisi. Aloita asennus valitsemalla Suorita ja etene sitten ohjatussa asennuksessa valitsemalla Seuraava.

Voit tietysti edelleen päästä käsiksi tiedostoihisi milloin tahansa mistä tahansa tietokoneesta kirjautumalla sisään osoitteessa SkyDrive.com.

Tiedostot puhelimessasi ja taulutietokoneessasi

Käytä puhelimellasi tai taulutietokoneellasi tiedostoja ja valokuvia, jotka olet tallentanut SkyDriveen: sinun tarvitsee vain ladata sovellus laitettasi varten.


Nouda Windows-PC:si tiedostot mistä käsin tahansa

Unohditko kopioida jotakin SkyDrive-kansioosi? Ei ongelmaa! Kunhan PC:ssäsi, jossa tiedosto on, on käynnissä SkyDrive, voit käyttää mitä tahansa tarvitsemaasi tiedostoa mistä käsin tahansa. Toimi seuraavasti:

 1. Varmista, että jätät asennuksen aikana Hae tiedostosi mistä tahansa -valintaruudun valituksi. (Voit myös valita sen myöhemmin napsauttamalla SkyDrive-kuvaketta (SkyDrive-kuvake) tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevalla ilmoitusalueella ja valitsemalla Asetukset. Valitse Yleiset-välilehden Hae tiedostot -kohdassa Haluan käyttää tämän tietokoneen tiedostoja muissa laitteissani ja valitse sitten OK.)
 2. Avaa selain ja kirjaudu sisään osoitteessa SkyDrive.com.
 3. PC:si, joissa on asennettuna Windowsin SkyDrive, näkyvät Tietokoneet-valikossa. Valitse tietokone, jossa on haluamasi tiedosto, niin voit tarkastella unohtamaasi tiedostoa tai tulostaa tai ladata sen.

Itse asiassa voit selata tiedostoja samalla tavalla kuin jos olisit istumassa kyseisen PC:n edessä. Haluatko näyttää jollekin jonkin koti-PC:ssäsi olevan valokuvan? Voit katsella kyseisen PC:n valokuvien diaesityksiä ja videoita millä tahansa selaimella mistä tahansa tietokoneesta.

Turvallinen tallennustila

Saat 7 Gt ilmaista tallennustilaa SkyDriven kanssa. Se riittää yli 20 000 Office-tiedostolle tai 7 000 valokuvalle. Useimmille tämä tila on enemmän kuin riittävä. Jos 7 Gt ei kuitenkaan riitä sinulle, voit lisätä tallennustilaa entisestäänkin pientä vuosimaksua vastaan.

SkyDriveen tallentamasi tiedostot ja valokuvat on suojattu ensiluokkaisilla suojausominaisuuksilla, joita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • SSL (Secure Sockets Layer), joka suojaa tiedostosi, kun lataat niitä palvelimeen tai palvelimesta
 • palvelinten kehittyneet fyysiset ja elektroniset suojausmenetelmät, jotka pitävät tiedostosi turvassa
 • kunkin tiedoston useat kopiot, jotka on tallennettu eri palvelimiin sekä eri kiintolevyille ja jotka auttavat suojaamaan tietojasi laitteistovikojen ilmetessä.

Voit auttaa tehostamaan SkyDrive-tilisi turvallisuutta luomalla vahvan salasanan ja lisäämällä SkyDrive-tiliisi yhden tai useamman henkilöllisyyden todistustavan. Tarkista salasanasi vahvuus nyt. Lisäämällä henkilöllisyyden todistustavan tietosi pysyvät suojattuina ja vain sinun käytettävissäsi siinäkin tilanteessa, että unohdat salasanasi tai tietokoneesi tai puhelimesi hukkuu tai varastetaan.

Lähde: Microsoft

Google Drive


Google on avannut odotetun nettikiintolevynsä 25.4.2012. Google Drive -palvelu tarjoaa kaikille käyttäjille viisi gigatavua ilmaista tallennustilaa. Omat tiedostot ovat aina saatavilla käyttäjän eri laitteille ja suurien tiedostojen lähettely helpottuu. Mukana on myös yllätyksiä.

Google Drive on tullut käytettäväksi nettipalveluna. Myös erilliset ohjelmat Windows- ja Mac-tietokoneille ovat tulleet ladattaviksi. Älypuhelimissa tuetaan ensin vain Androidia. Google kertoo työskentelevänsä kovasti, jotta myös Applen iOS-laitteiden versio saataisiin valmiiksi.

Ilmaisen viiden gigatavun tallennuksen jälkeen tallennustila on maksullista. 25 gigatavun paketti maksaa 2,50 dollaria (noin 1,90 euroa) kuukaudessa. Sadan gigatavun paketti maksaa 4,99 dollaria kuussa (noin 3,80 euroa).

Tarjolla on jopa yhden teratavun tallennustila, jonka hinta on 50 dollaria kuussa (noin 38 euroa).Tallennustilaa kiinnostavalla lisäominaisuudella

Pohjimmiltaan kyse on netissä olevasta tallennustilasta, johon Google on rakentanut lisäominaisuuksia. "Nettikiintolevyllä" tiedot ovat tallessa, vaikka laite hajoaisi. Tietoja on myös helppo jakaa omien laitteiden välillä ja jopa kavereille.

Google kehuu, että nettitila on ratkaisu yleiseen sähköpostin ongelmaan, liitetiedostojen kokorajoituksiin. Tiedoston sijasta käyttäjä voi lähettää linkin Google Drivessa olevaan tiedostoon.

Google on yhdistänyt nettitallennukseen Google Docs -palvelun. Näin tiedostoja voi muokata nettipalvelussa. Google Drive osaa avata 30 erilaista tiedostotyyppiä katsottavaksi suoraan selaimessa.

Kiinnostavia ovat myös Google Driven hakutoiminnot. Yhtiö kertoo, että esimerkiksi tekstiä sisältävien kuvien sisältö luetaan automaattisesti tekstimuotoon hakua varten.

Google toteaa, että ohjelmistokehittäjät kehittävät palveluun vielä lisää ominaisuuksia. Näitä tulee jakeluun selainsovelluksina Chrome Web Store -kauppaan.

Lähde: Tietokone.fi

YouTube iPhoneen


YouTubessa on valtavasti katsottavaa. iPhonen YouTube-sovelluksella löytää nopeasti viihdykettä, mutta sen päivät on luettu iOS 6:n ilmestyessä ensi viikolla. Onneksi YouTube on ladattavissa uutena sovelluksena App Storesta tai tämän linkin kautta.

Uusi YouTube-sovellus on hyvin selkeä. Vasemmasta laidasta pyyhkäisemällä avautuu lista kategorioista ja kirjautumisikkuna.

Katsottavaa löytyy myös hakusanoilla sekä äänihaulla. Googlen hakusovelluksesta tuttu äänihaku ymmärtää puhetta varsin hyvin.

Mikä on Intel Pentium?


Intel Pentium on Intelin valmistama viidennen sukupolven x86-arkkitehtuuriin perustuva suoritin. Se julkaistiin 22. maaliskuuta 1993 seuraajana Intel i486 -mallistolle. Alun perin Intel suunnitteli nimeävänsä suorittimen 80586:ksi tai i586:ksi, mutta koska numeroista ei voi tehdä tavaramerkkiä, nimeksi valittiin lopulta Pentium. i586:tta käytetään kuitenkin ohjelmoinnissa viittaamaan Pentium-yhteensopiviin suorittimiin.

Intel käyttää Pentium-brändiä myös seuraavien suoritinsukupolvien nimessä, vaikka niiden arkkitehtuuri on hyvin erilainen kuin itse Pentiumissa:

 • Intel Pentium Pro
 • Intel Pentium II
 • Intel Pentium III
 • Intel Pentium 4
 • Intel Pentium M
 • Intel Pentium D
 • Intel Pentium 4 Extreme Edition

Hyödyt i486-mikroarkkitehtuuriin verrattuna

Suurin ero i486:een verrattuna on se, että Pentiumissa on kaksi liukuhihnaa ("U" ja "V"), joten se voi suorittaa enemmän kuin yhden käskyn kellojaksoa kohti. U-liukuhihna voi suorittaa minkä tahansa käskyn, kun taas V pystyy suorittamaan vain jonkin yksinkertaisen käskyn. Tämä ominaisuus on tyypillinen RISC-suorittimille. Tämä olikin ensimmäinen kerta, kun RISC-suorittimien ominaisuus lisättiin x86-arkkitehtuurin suorittimeen. Vaikka Pentium onkin teknisesti 32-bittinen prosessori, siinä on 64-bittinen tietoväylä, eli se saa muistista kaksinkertaisesti dataa kellojaksoa kohti.

Pentiumin liukulukuyksikkö oli myös huomattavasti parempi kuin 486DXssa; Pentiumin liukulukuyksikkö oli liukuhihnoitettu eli se pystyi aloittamaan seuraavan käskyn suorittamisen jo ennen kuin edellinen oli valmistunut ja siten pystyi efektiivisesti usein suorittamaan liukulukuoperaation jokaisella kellojaksolla. Aiemmilla x86-suorittimilla (sekä muiden valmistajien Pentiumin kanssa kilpailevilla suorittimilla) liukulukuyksikkö ei ollut liukuhihnoitettu jolloin jouduttiin ensin odottamaan useampi kellojakso edellisen käskyn valmistumista ennen kuin seuraava käsky voitiin suorittaa.

Näiden uudistuksien ansioista Pentiumin nopeus oli kokonaislukukoodilla lähes kaksi kertaa i486:n verran kellojaksoa kohti, ja liukulukukoodilla jopa 3−5-kertainen i486:een nähden.

Mallit

Alkuperäisen Pentium-suorittimen koodinimi oli P5 ja ne valmistettiin 0,8 mikrometrin prosessilla. Tällä prosessilla valmistettujen suorittimien ydin kuitenkin toimi epävarmasti ja kuumeni huomattavasti käytön aikana. P5-malleja seurasi 0,6 mikrometrin prosessilla valmistettu P54. Sen sisäinen kellotaajuus oli eri kuin ulkoinen väylä. Lisäksi se toimi tuplaprosessorikokoonpanoissa. P54:n seuraaja oli P54C, joka valmistettiin 0,35 mikrometrin puhtaalla CMOS-prosessilla. Seuraava malli, P55C, julkaistiin nimellä Pentium with MMX Technology (yleisesti käytettiin nimeä Pentium MMX). Se sisälsi 57 uutta MMX-käskyä, jotka auttoivat multimedian käsittelyssä. P55C:ssä suorittimen sisäinen välimuisti oli myös nostettu 32 kilotavuun. MMX-mallista julkaistiin 166, 200 ja 233 megahertsin versiot.


 

Ensimmäiset Pentiumit toimivat 60 ja 66 megahertsin kellotaajuudella. Keväällä 1994 Intel julkaisi 75, 90 ja 100 megahertsin versiot, jotka oli valmistettu 0,6 mikrometrin valmistustekniikalla ja joiden käyttöjännite oli aiempaa alempi 3,3 volttia. 0,35 mikrometrin tekniikalla valmistettu 120 megahertsin versio julkaistiin 27.3.1995. Kesällä 1995 julkaistiin 133 megahertsin versio, tammikuussa 1996 150 ja 166 megahertsin versiot sekä 10.6.1996 200 megahertsin versio. Vuoden 1997 tammikuussa Pentium-prosessoreihin lisättiin MMX-käskyt ja niiden välimuistin koko kaksinkertaistettiin 32 kilotavuun. i486-koneiden päivitykseen tarjottiin 63 ja 83 megahertsin taajuudella toimineita Pentium OverDrive -suorittimia.

Ensimmäinen Pentiumille tarkoitettu suoritinkanta oli Socket 4, joka käytti 5 voltin käyttöjännitettä. Sitä seurasi 3,3 voltin Socket 5 75–133 MHz malleille ja siitä parannettu Socket 7, johon voi laittaa myös Socket 5 -suorittimen. Pentiumin väylänopeus Socket 7:lla oli 66–83 MHz, mutta kanta jäi pitkäksi aikaa käyttöön AMD:n K5 ja K6 -suoritinten kanssa. 100 MHz:n väylänopeuteen pystyvistä kannoista käytetään nimeä Super Socket 7.

Pentium-bugi

Ensimmäiset 60–100 megahertsin Pentium-mallit kärsivät virheestä, jonka vuoksi liukulukuyksikkö tuotti jossain harvinaisissa jakolaskussa (FDIV-käskyissä) virheellisen tuloksen viidennestä desimaalista eteenpäin. Virhe tunnetaan Pentium-bugina tai tarkemmin nimellä Pentium FDIV bug. Virheestä nousi kohu, joka laantui vasta Intelin tarjouduttua vaihtamaan kaikki virheelliset Pentium-suorittimet uusiin.

Erilaisten teorioiden mukaan bugi olisi ollut tahallinen. On esitetty, että virhe esiintyisi ballistisen ohjuksen radanlaskennassa, ja siten Yhdysvaltain mahdolliset viholliset eivät voisi käyttää sitä ohjuksen ohjausyksikössä.

Applen iOS-käyttöjärjetelmän kuudennen version jakelu on alkanut

Applen mobiililaitteissa käytettävän iOS-käyttöjärjetelmän kuudennen version jakelu on vihdoin alkanut. Käyttöjärjestelmä esiteltiin jo kesällä WWDC-tapahtumassa. IOS 6 on mahdollista päivittää iPhone 3GS:ään ja sitä uudempiin puhelimiin. Tuettujen laitteiden listalla ovat myös neljännen sukupolven iPod Touch ja toisen sukupolven iPad (sekä näitä uudemmat mallit).

Päivityksen jakelu alkoi 19.9 kello 20.00 Suomen aikaa.

Päivitetty iOS tuo mukanaan uudistetun sähköpostisovelluksen, kartat ja navigoinnin (Applen käsialaa), uudistetun Sirin ja Facebook-integraation. Mukana on myös tietysti Passbook, joka on sähköisten korttien ja lippujen hallintakeskus. FaceTime-puhelutkin onnistuvat vihdoin 3G-verkon yli.Yli 200 ominaisuutta
Apple julkisti tänään Worldwide Developer Conference -tapahtumassa uusien MacBookejen ja OS X -käyttöjärjestelmän jatkoksi mobiilikäyttöjärjestelmän uuden kuutosversion.

Uusia ominaisuuksia iOS 6:ssa on yli kaksi sataa.

Yksi iOS 6:n suurimmista uudistuksista on ääniassistantti Siri, joka on oppinut aimo annoksen uusia temppuja. Samalla kielivalikoimaa on lisätty, mutta valitettavasti Siri ei vieläkään ymmärrä suomea.

Apple on lisäksi tehnyt yhteistyötä autovalmistajien kanssa. Seuraavan 12 kuukauden sisällä useat autovalmistajat, mukaanlukien BMW, Audi, Toyota ja Honda, asentavat autoihinsa Eyes Free -järjestelmiä, jolla napinpainalluksella auto ottaa yhteyden iOS-laitteen Siriin.


Käyttöjärjestelmään integroidaan Twitterin tavoin nyt myös Facebook, ja molempiin sosiaalisiin verkostoihin päivittäminen onnistuu suoraan ilmoituskeskuksesta. App Storeen on lisätty tuki Facebook-tykkäyksille.Pieniä uudistuksia on tehty puhelinsovellukseen, ja FaceTimeä voidaan iOS 6:ssa käyttää myös mobiilidatayhteydellä. Apple ID ja puhelinnumero on mahdollista yhdistää niin, että jatkossa FaceTime-puheluihin ja iMessage-viesteihin, jotka tulevat puhelimeesi, pystyy vastaamaan myös iPadiltä tai Maciltä.

Safaria on uudistettu niin ikään. Safarin iOS-versioon on lisätty iCloud-tabit sekä offline-moodi. Verkkosivustoille pystyy nyt myös lähettämään kuvia suoraan iOS-laitteen kuva-albumista.

Odotetusti iOS 6:n mukana tulee uusi karttaohjelmisto navigoinnilla ja liikennetiedoilla. Sovellukseen on lisäksi integroitu Siri ja uutena ominaisuutena niin kutsuttu Flyover. Flyover-näkymä vastaa Google Mapsin 3D-moodia, jossa kaupunkinäkymä koostuu 3D-malleista.

Muista uusista ominaisuuksista mainittakoon Photo Stream, jolla kuvien jakaminen ja kommentoiminen onnistuu kavereiden kanssa, sekä Passbook, jolla elokuvalippujen tai lentolippujen säilytys tapahtuu kätevästi yhdessä paikassa.

Kehittäjille betaversio iOS 6:sta saapuu tänään ja kuluttajille syksyn aikana. Tuetut laitteet ovat iPhone 3GS ja uudemmat, kaksi uusinta iPadiä sekä neljännen sukupolven iPod Touch.

Apple kertoi tuttuun tapaan iOS 5:n tärkeimpiä lukuja. 350 miljoonaa iOS 5 -laitetta oli myyty maaliskuun loppuun mennessä. Apple piikitti fragmentoitumisesta kärsivää Androidia esittelemällä kaavioita, joissa se päihitti päivitettyjen laitteiden prosenttiosuudessa Googlen käyttöjärjestelmän selkeästi.Lähde: Puhelinvertailu.com

20.9.2012

Webhotellien palveluntarjoajat


Louhi.fi - Alk. 3,50€ / kk
Osoite.com - Webhotelli 1,- € / vuosi
Nettihotelli.fi - Webhotellit alkaen 30,00 € vuodessa
Serverimaailma.com - Webhotelli 45,00 € / vuosi
Scenegroup.fi - Webhotellit alkaen 5,50 € / kk
Capnova.com - Web hosting alkaen 10,00 € / kk
Hostingpalvelu.fi - Webhotellit alkaen 2,60 € / kk
Ammuu.com - Webhotellit alkaen 2,00 € / kk
Ilmainenwebhotelli.com - Webhotellit alkaen 0 € / kk
Planeetta.net - Webhotellit alkaen 100 € / vuosi
Verkkoherra.fi - Webhotellit alkaen 40 € / vuosi

Kotisivujen teko - mitä tarvitaan


Ohessa on lyhyt katsaus nettisivujen luomiseen. Tälle sivulle listasin asioita joita vaaditaan ja joista on lähdettävä liikkeelle. Jos olet aloittelija ja HTML-koodi sinulle ei ole tuttua, niin listasin myös useita paikkoja, josta saa hyvännäköisiä nettisivuja ilmaiseksi! Toki joudut opiskelemaan HTML-kielen alkeita, jotta pystyt muokkaamaan sivuja omaan käyttöön.

Mitä tarvitaan?

1) Domain nimen, esim. sinunsivut.net. Täältä löydät ohjeet.

2) Webhotellin, täältä löytyy palveluntarjoajat.

Internetistä voi myös saada ilmaisia webhotelleja. Itse henkilökohtaisesti en tykkää niiden käytöstä, koska riippuen palveluntarjoajasta ne ovat epävakaita ja sivustosi osoitteeksi tulee aina olemaan esim. http://sinunsivit.palveluntarjoaja.com. Plus palveluntarjoajan mainokset tulevaan aina näkymään sivustollasi. Jos haluat käyttää ilmaista webhotellia, kirjoita Googleen hakusanaksi free web hosting

3) Tarvitset myös HTML-editorin, jolla voit muokata sivujasi. CoffeeCup & Adoben DreamWeaver ovat hyvin suosittuja editoreita.

Jos et halua opetalla koodausta, niin suosittelen käyttämään ilmaisia nettisivupohjia. Alkeet joudut opettelemaan, jotta pystyt muokkaamaan ne omaan käyttöösi.

Muut nettisivujen ominaisuudet

Nettisivuihin on mahdollista ladata Flash pelejä, tehdä keskustelupalstoja tai chatteja. Jos haluat itsellesi keskustelufoorumin, niin mene tähän osoitteeseen http://www.phpbbsuomi.com ja hae sieltä ilmaisen koodin sivuillesi. Veikkaisin, että tämä on internetin suosituin ilmainen palveluntarjoaja.


Voit ulkoista ohjelmoinnin

Jos et löydä millään tarvitsemasi koodia, voit tehdä koodamisen ulkoistamalla. Oheinen englanninkielinen portaali RentaCoder.com tarjoa koodareita sinulle palvelukseen. Sinun pitää vaan luoda itsellesi käyttäjätunnus, jättää työpyyntö ja määrittää tulevalle työlle hinta, jonka olet valmis maksamaan.